Preambul Ustavni Član

ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU

  • Ratovi se rađaju u svesti čoveka, u svesti čoveka treba graditi i odbranu mira.
  • Međusobno nerazumevanje naroda je oduvek bilo uzrok sumnje i međunacionalnog nepoverenja koje je u prošlosti prečesto dovodilo do nesloge i ratova.
  • Drugi svetski rat koji se upravo završio, posledica je poricanja demokratskog ideala dostojanstva, ravnopravnosti i poštovanja ljudskog bića i namere da se uz pomoć neznanja i predrasuda, taj ideal nadvlada dogmom o neravnopravnosti rasa i ljudi.
  • Ljudsko dostojanstvo zahteva širenje kulture i obrazovanja u cilju pravde, slobode i mira. To je sveta dužnost svih naroda da je ispune u duhu uzajamnog pomaganja.
  • Zasnivanje mira isključivo na ekonomskim i politickim sporazumima među vladama ne može da dovede do iskrenog i sveopšteg prihvatanja u narodu. Mir treba da se gradi na temeljima intelektualne i moralne solidarnosti čovečanstva
  • Iz tih razloga, zemlje potpisnice ove konvencije, čvrsto rešene da omoguće svima potpuno ravnopravan pristup obrazovanju, slobodno istraživanje objektivne istine i slobodnu razmenu ideja i saznanja, odlučuju da razviju i uvećaju međunarodnu saradnju u cilju boljeg razumevanja i upoznavanja nacionalnih običaja.
  • Na taj način stvara se Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u cilju postepenog dostizanja, putem uzajamne saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, međunarodnog mira i napretka čovečanstva u skladu sa poveljom Ujedinjenih Nacija.