Povejla

UNESCO KLUBOVI – VISOKI ETIČKI ZAHTEVI

UNESCO KLUBOVI baziraju se na vrednostima koje su izražene u konstitutivnom aktu UNESCO-a – organizaciji Ujedinjenih Nacija za Obrazovanje, Nauku i Kulturu. Osnovne smernice organizacije Ujedinjenih Nacija u pogledu međunarodne saradnje i razumevanja su istovremeno i smernice UNESCO KLUBOVA. To je nevladina organizacija sa punim pravom na slobodu govora i misli.UNESCO KLUBOVI baziraju se na vrednostima koje su izražene u konstitutivnom aktu UNESCO-a – organizaciji Ujedinjenih Nacija za Obrazovanje, Nauku i Kulturu. Osnovne smernice organizacije Ujedinjenih Nacija u pogledu međunarodne saradnje i razumevanja su istovremeno i smernice UNESCO KLUBOVA. To je nevladina organizacija sa punim pravom na slobodu govora i misli.

UNESCO KLUBOVI imaju obrazovnu misiju u pogledu edukacije mladih i njihovog angažovanja na stvaranju jednog pravednijeg sveta na osnovu internacionalne solidarnosti i borbe za mir.

Ovo obrazovanje zasniva se na razvoju svesti o pravu čoveka na demokratiju preko:

  • internacionalne i interkulturalne dimenzije razmišljanja ;
  • osnovne svesti o pravima čoveka ;
  • razmene iskustava i mišljenja u cilju boljeg razumevanja;
  • u večitoj borbi mišljenja i akcija,uključivanjem u regionalne, nacionalne i internacionalne UNESCO KLUBOVE.

UNESCO KLUBOVI dobijaju odobrenje za rad od Komisije Srbije za saradnju sa UNESCO-m. Na osnovu tog odobrenja, svog statuta i Povelje UNESCO KLUBOVA, svaki UNESCO KLUB funkcioniše samostalno uz punu odgovornost i prihvatanje ove povelje.

Zadatak im je da realizuju osnovne ciljeve iz domena rada UNESCO-a u oblasti :

  • OBRAZOVANJA za mir, prava čoveka, saradnju i razvoj;
  • KULTURE – omogućavanje razmene i boljeg međusobnog upoznavanja;
  • TRAJNOG RAZVOJA – zaštita čovekove sredine, eko sistema i okruženja;
  • KULTURNE BAŠTINE – budna zaštita kulturnih i prirodnih dobara;
  • NAUKE – podržavati pristup napretku za sve bez diskriminacije.