NOVE SEKCIJE

Muzička škola, Kragujevac
Tel. 034 305 135

I kragujevačka gimnazija „dr Miloje Milojevic“ , Kragujevac
Tel. 034 335 506

OŠ „Mica Stojković“, Umčari
Tel. 062 70 79 72