Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2021/22

Ako se uzme u obzir da prošlogodišnji plan rada Klubova za UNESCO nije mogao u potpunosti da se realizuje zbog pandemije Covida 19 i preduzetih zdravstvenih mera, predlažemo da se neki delovi tog programa nadju i u programu za ovu šk.god.

  1. .Upoznavanje sa istorijatom UNESKA i sadržajem rada, u sklopu obeležavanja 75god. postojanja UNESKA.
  2. Video prezentacija jednog spomenika kulture Srbije sa Kosova i Metohije podzaštitom UNESKA, uz propratni teks.
  3. Nastavak prikupljanja materijala za nematerijalnu kulturnu baštinu svoga kraja, kako bi realizovali ovaj projekat.
  4. U skladu sa programom upoznavanja Svetske baštine pod zaštitom UNESKA, a na predlog Centra za Svetsku kulturnu baštinu UNESKA i pod pokroviteljstvom Evropske federacije klubova za UNESCO, organizovati studijska putovanja i realizovati ona koja su bila odlozena zbog pandemije, ukoliko se za to ukaze mogucnost, zavisno od zdravstvenih mera.
  5. Otvaranje na WhatsAPPu Forum Klubova za UNESCO Srbije, kojem ce se pridružiti svi aktivni klubovi u cilju predstavljanja svojih aktivnosti.Na taj način ostvariće se bolja komunikacija izmedju klubova kao i Federacije Unesco klubova Srbije. Ovaj Forum organizovaće i zoom konferencije na aktuelne teme iz programa UNESKA.
  6. Postoji mogućnost da Klubovi za UNESCO sami organizuju zoom konferencije na odredjene aktuelne teme iz programa UNESKA kao što su: a. “Čovek i biosfera”- rad na uspostavljanju dugoročnog harmoničnog odnosa čoveka i prirode a na bazi racionalne upotrebe prirodnih resursa kroz ostvarivanje skladnog odnosa ljudi i njihovih razvojnih potreba sa prirodom. b. Značaj kulture u opštem razvoju društva na svim nivoima. Medjukulturni dijalog. c. Favorizovanje slobode govora. d. UNESCO,preko mnogobrojnih inicijativa, tezi da predstavi novu kulturu turizma koja se zasniva na odgovornom korišćenju prirodnih izvora i kulturnih znamenitosti svake destinacije. Neophodno je uvodjenje mladih u nove tokove turizma u odnosu na prirodne rezerve i Svetsku bastinu.
  7. U cilju obrazovanja za trajni održivi razvoj, razmotriti mogućnost otvaranja Eko skola i Zelenih kampova. Mladi su značajna potrošačka grupa svih resursa i zbog toga navike koje stiču od rane mladosti, značajno ce uticati u budućnosti na trajan i održivi razvoj društva i planete.
  8. U nadi da ćemo zajedničkim naporima uspeti da realizujemo ovaj program, zavisno od mogućnosti svakog Kluba za UNESCO i zdravstvene situacije u zemlji, želimo vam mnogo uspeha i zadovoljstva u radu sa mladima i ujedno vam se unapred zahvaljujemo na uloženom trudu i entuzijazmu u realizaciji ovog programa.
  9. Napominjemo, kao i svake godine, da je neophodno da se ovaj Plan rada za UNESCO klubove unese u godišnji plan rada skole, pod stavkom medjunarodne saradnje, a u cilju nesmetane realizacije istog.

U Beogradu 15.08.2021.god

Predsednik mr Milica Dromnjaković