Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2020/21

Ove godine obeležava se 75 godina od osnivanja Uneska. U skladu sa ovim događajem i mi ćemo uskladiti naš predlog plana rada.

  1. Upoznavanje članova Klubova za UNESCO sa sadržajem rada i kraćim istorijatom Uneska.
  2. Predstavljanje preambule Osnivačkog akta Uneska: « Ratovi se rađaju u glavama ljudi, u tim istim glavama treba da se rađa i odbrana mira ».
  3. Istorijat i aktivnosti Klubova za UNESCO.
  4. Angažovanje mladih pesnika da, na temu kulture mira, napišu pesmu. Najbolji radovi biće razmatrani na nivou Federacije UNESCO klubova Srbije. Tri najbolja rada dobiće diplomu i knjige kao nagradu za učešće. Pesme moraju da se pišu ćirilicom.
  5. U skladu sa Programom upoznavanja Svetske baštine pod zaštitom Uneska, a na predlog Centra za svetsku kulturnu baštinu Uneska, organizovati studijska putovanja u cilju upoznavanja Evropske kulturne baštine pod zaštitom Uneska.
  6. Predstavljanje jednog spomenika kulture u Srbiji koji je pod zaštitom Uneska, putem video prezentacije.
  7. Dokumentovati sve aktivnosti u vezi obeležavanja 75 god. postojanja Uneska, koje će biti prezentovane na web stranici Federacije UNESCO klubova Srbije.
  8. Zbog prekida rada škola usled epidemije Covida 19, ostaje nam da dovršimo prikupljanje materijala u vezi otkrivanja nematerijalne kulturne baštine svoga kraja i objavljivanje iste u vidu CD-a.

Pokušali smo da predložimo program rada Klubova za UNESCO, što ne isključuje i dopunu programa rada od strane pojedinih klubova, a po sopstvenom izboru. Važno je da budu u skladu sa smernicama aktivnosti Uneska.

Napominjemo kao i svake godine, da je neophodno da se ovaj Plan rada za UNESCO klubove unese u godišnji Plan rada škole, pod stavkom međunarodne saradnje, a u cilju nesmetane realizacije istog.

Unapred vam se zahvaljujemo na uloženom trudu i entuzijazmu u realizaciji ovog programa i želimo vam puno uspeha u radu.

U Beogradu, 18.06.2020.god.

Predsednik

mr Milica Dromnjaković s.r.