Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2019/20

U skladu sa smernicama UNESKA, predlažemo sledeće aktivnosti za narednu školsku godinu:

  1. Na osnovu ambicioznog programom UNESKA koji se odnosi na održiv razvoj sve do 2030. god. podvlačimo značaj angažovanja Klubova za UNESKO u domenu obrazovanja, nauke i kulture kao i komunikacije i informacije, a sve u cilju razvijanja svesti o toleranciji i miru među ljudima.

Obrazovanjem menjamo način života i razmišljanja, bolje upoznajemo druge kulture i civilizacije kao i naučna dostignuća, uočavamo sličnosti i različitosti , učimo se toleranciji.

Naučimo da živimo zajedno, iako različiti, uz dužno međusobno uvažavanje.

Nasilničko ponašanje je svuda prisutno, ne samo u školama koje su često na udaru javnosti, već svuda: u porodici, na ulici, u filmovima, na televiziji, u vestima i sl.

Podizanjem obrazovnog i kulturnog nivoa, borimo se protiv nasilja i netolerancije.

  1. Neophodno je ukazati mladima na stanje kod nas , a i u svetu, u pogledu zaštite životne sredine. Stanje u kom se danas nalazi planeta kao i naša bliža i dalja okolina je zabrinjavajuće, tako da UNESKO pokreće akciju borbe protiv plastične ambalaže.

Predlažemo da Klubovi organizuju čišćenje reka i javnih površina od ostatka plastične ambalaže a u saradnji sa lokalnom samoupravom a i građanstvom.

  1. Nastavljamo aktivnosti iz oblasti kulturnog nasleđa, sa posebnim akcentom na nematerijalno kulturno nasleđe, kao što su: stari zanati, tradicionalna jela, pevanje uz gusle, kolo i dr.
  2. Očuvanje ćirilice i maternjeg jezika je naše trajno opredeljenje u programu rada Klubova za Unesko.
  3. Po preporuci UNESKA «Putevima kulturne baštine» važno je osmisliti svako putovanje mladih u cilju upoznavanja svetske kulturne baštine kao i svoje, što je u skladu sa održivim razvojem.
  4. Organizovanje studijskih putovanja u zemlji i po Evropi u cilju upoznavanja spomenika kulture pod zaštitom UNESKA i kulturne raznolikosti različitih civilizacija i regiona.
  5. Organizovanje okruglih stolova u cilju predloga aktivnosti Unesko klubova od samih učenika i analize rada.
  6. Organizovanje letnjih kampova u zemlji i inostranstvu sa različitim vaspitnim i obrazovnim sadržajima.
  7. Obeležavanje 500 god. od smrti Leonardo de Vinci (1452-1519) poseta muzeja Louvre Pariz.
  8. Obeležavanje značajnih datuma UNESKA i Ujedinjenih Nacija.

Predlog plana rada za šk. 2018/19. ne isključuje i mogućnost da svaki klub osmisli aktivnosti u skladu sa interesovanjem učenika a i koordinatora za Unesko klub. Važno je da ove aktivnosti budu u skladu sa smernicama UNESKA.

Napominjemo da je neophodno da se ovaj plan rada unese u Godišnji plan rada škole, pod stavkom međunarodne saradnje, a u cilju nesmetane realizacije istog.

Unapred vam se zahvaljujemo na uloženom trudu u realizaciji predloženog plana i želimo vam puno uspeha i zadovoljstva u radu u narednoj školskoj godini.

U Beogradu, 11.06.2018.

Predsednica Federacije UNESCO klubova Srbije

Unesko klub Beograd mr Milica Dromnjaković, prof