Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2017/18

Nakon konsultacija sa pojedinim Klubovima za Unesko i smernicama UNESKA, predlažemo sledeće aktivnosti :

 1. U cilju obrazovanja za održivi razvoj korisno je da se mladi uključe u aktivnosti u prirodi kako bi se što bolje upoznali sa njom i svim onim što je okružuje.
 • Zaštita čovekove sredine. Uređenje školskih dvorišta, učionica, hodnika kao i akcije uređenja javnih površina sa sloganom ” Čuvajmo prirodu”.
 • Branje i sušenje aromatičnog bilja.
 • Jednodnevni izleti u prirodi u cilju posmatranja biljnog i životinjskog sveta i fizičke rekreacije.
 1. Predavanja o kulturnom nasleđu sa posebnim akcentom na nematerijalno kulturno nasleđe, kao što su stari zanati, tradicionalna jela, pevanje uz gusle, kolo i dr.
 2. Očuvanje ćirilice i maternjeg jezika sa osvrtom na lepo pisanje. Predavanja.
 3. Održavanje javnih časova u bibliotekama sa različitim temama kao što su : Položaj žena, obrazovanje za mir i toleranciju, međusobno uvažavanje svih generacija i kulturno ophođenje u svakodnevnom životu uz uvažavanje sagovornika, negovanje tradicionalnih vrednosti u društvu i u porodici.
 4. Organizovanje okruglih stolova u cilju razmatranja različitih tema iz oblasti interesovanja mladih kao što su problemi pušenja, droge, pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i sl.
 5. Organizovanje susreta škola Klubova za UNESKO.
 6. Organizovanje studijskih putovanja u zemlji i po Evropi u cilju upoznavanja spomenika kulture pod zaštitom UNESKA i kulturne raznolikosti različitih civilizacija i regiona.
 7. Organizovanje letnjih kampova u zemlji i inostranstvu sa različitim vaspitnim i obrazovnim sadržajima.
 8. Poseta muzeja, pozorišnih predstava, koncerata i ostalih kulturnih zbivanja.
 9. Obeležavanja značajnih datuma iz repertoara Uneska i Ujedinjenih Nacija.

Ovim predlogom Plana rada za šk. 2017/18.god. pokušali smo da vas na neki način uputimo u sadržaj rada, što nikako ne isključuje i inicijativu koordinatora za Klubove za Unesko a i samih škola.

Realno je da ne mogu svi ovi predlozi da se realizuju u jednom Klubu za Unesko. Postoji mogućnost odabira aktivnosti, zavisno od interesovanja.

Napominjemo da je neophodno da se ovaj Plan rada unese u Godišnji plan rada škole, pod stavkom međunarodne saradnje.Unapred vam se zahvaljujemo na realizaciji ovog Plana rada za Klubove za UNESKO i želimo vam puno uspeha u radu u narednoj školskoj godini. Spremni smo da se uvek uključimo kao pomoć u realizaciji ovih aktivnosti.


Predsednica mr Milica Dromnjaković, prof.