Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2015/16

U skladu sa smernicama rada Unesco-a, uskladili smo i predlog rada Unesco klubova Srbije za školsku godinu 2015/16.

UNESCO je u svom programu obeležavanja značajnih datuma i ličnosti, uvrstio i obeležavanje 150 godina od rođenja našeg velikog naučnika, geografa Jovana Cvijića i 100 godina obeležavanja početka nove ere emitovanja radio talasa i uspostavljanja telekomunikacija, zahvaljujući našem velikanu Mihajlu Pupinu.

Isto tako 2015.je godina proglašena za Godinu svetlosti na Generalnoj konferenciji Unesco-a. Unesco je naveo sledeće podatke o Jovanu Cvijiću i Mihajlu Pupinu:

Jovan Cvijić 1865-1927. (2015)

  1. Poznati geograf na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Odlikovan je zlatnom medaljom Društva geografa u Parizu, Kraljevskog geografskog društva u Londonu i Geografskog društva u Njujorku. Primio je i brojna priznanja od Geografsko – ekonomskog društva na Sorboni u Parizu kao i od Univerziteta Carl u Pragu. Dobio je i brojna priznanja u zemlji, a na Studentskom trgu u Beogradu, podignut mu je i spomenik.

Mihajlo Pupin 1854-1935. (2015)

  1. Mihajlo Pupin je predložen u znaku obeležavanja 100 god. od početka nove ere emitovanja radio talasa i uspostavljanja telekomunikacija čiji je on pronalazač.Ovom obeležavanju pridružuju se i SAD. Naučnik Mihajlo Pupin Idvorski je dobitnik velikog broja najvećih svetskih priznanja, diploma, medalja i počasnih doktorskih titula sa univerziteta širom sveta. Jedno od najvećih odličja je Mihajlo Pupin dobio u vidu Edisonove medalje, godine 1920. Dobitnik je i Pulicerove nagrade za svoje autobiografsko delo” Od emigranta do naučnika” 1923. god.

Naučno otkriće Mihajla Pupina u oblasti radio talasa su osnova prenosa multitalasa na daljinu preko elektronskih odašiljača. Bio je utemeljivač bežične komunikacije. Obeležavanje godišnjice značajnog pronalaska Mihajla Pupina, usko je povezano sa proklamovanjem od strane Uneska da 2015. god. bude i Godina svetlosti. Svetlost je takođe elektromagnetni talas. Na taj način zaokružuje se otkriće u domenu optike, fotografije i prenosa elektromagnetnih znakova koji čine osnovu savremene telekomunikacije, počevši od prenosa radio talasa, koje je otkrio Mihajlo Pupin, pa do konekcije preko interneta i mobilnih telefona.

19. nov. 2014.god. doneta je rezolucija na Generalnoj konferenciji UNESCO-a da se 2015. god. proglasi za Godinu svetlosti.

Glavne teme su: Nauka o svetlosti, svetlost u prirodi, tehnologija svetlosti i svetlost i kultura.

1815. god. Fresnel objavljuje svoje prvo delo, uvodeći teoriju da je svetlost kao talas. 1865. Maxwell je opisao elektro magnetni dinamizam svetlosti. 1915. Einstein je radio na teoriji o opštem relativitetu i pokazao kako je svetlost u centru same strukture prostora i vremena.

Ovim predlogom programa rada za šk. 2015/16. god.pokušali smo da damo kratak uvod u samu materiju sadržaja rada. Realizacija iste zavisiće od ideja koordinatora za Unesco i same škole kao i učenika koji će učestvovati u toj aktivnosti.

Napominjemo da je neophodno da se program rada Unesco kluba škole unese u godišnji plan rada škole pod stavkom međunarodne saradnje. Unapred vam se zahvaljujemo na realizaciji ovog programa rada i želimo puno uspeha u radu u narednoj školskoj godini.

U Beogradu 18. 06. 2015.


Predsednica Federacije UNESCO klubova Srbije

Unesko klub Beograd mr Milica Dromnjakovic sr.