Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2014/15

Ovogodišnji Program rada Unesco klubova zasniva se na odlukama 37. Generalne konferencije Unesca koja je održana od 05.- 12. novembra 2013. god. u Parizu.

Generalna konfeencije UNESCO-a je glavni pokretač i upravljač Uneskom. Održava se svake druge godine i okuplja predstavnike iz 195 država članica i 19 pridruženih članova. Predmet rasprave na 37. Generalnoj konferenciji, koja je istovremeno bila i Generalna skupština Unesco-a, bilo je kreiranje srednjoročne strategije koja po prvi put obuhvata period od 8 godina od 2014. pa do 2021. god. Na Generalnoj skupštini UNESCO-a izabrana je po drugi put G-dja Irina Bukova za Generalnog direktora UNESCO-a.

Tema Generalne konferencije UNESCO-a bila je:” Mobilizacija i doprinos UNESCO-a u stvaranju agende post 2015. putem obrazovanja, nauke i kulture, komunikacije i informacije”. Cilj je da se poveća angažovanje internacionalne zajednice u cilju promocije konkretnih ciljeva razvoja društva.

Ključ uspeha je u tome da se pronađu modaliteti kako bi se došlo do trajnih rezultata u pogledu mira i trajnog razvoja koji bi morali da se zasnivaju na dostojanstvu čoveka i ljudskim pravima kao i na slobodi govora i slobodnom pristupu informacijama. Neophodno je da se što pre uspostavi ravnoteža između stanovništva, prirode i planete u cilju sprečavanja klimatskih promena.

osebno je podvučen značaj obrazovanja i nastojanje da se znatno poveća kvalitet istog u celom svetu, počev od najnižeg uzrasta pa sve do univerziteta. Bez obrazovanja nema trajnog razvoja niti mira u svetu. Ne mali značaj je posvećen i kulturi koja je izraz identiteta jednog naroda i kojoj isto tako mora da se posveti veliki značaj, jer bez kulture nema ni napretka u svakom pogledu. Obrazovanje i kultura stanovništva smanjuje siromaštvo, pruža mogućnost kreativnosti u iznalaženju boljeg kvalitata života i doprinosi opštem civilizacijskom napretku.

Koje su mogućnosti angažovanja Unesco klubova Srbije u realizaciji agende za period od 8 god?

Mogućnosti su raznolike i dostupne svima, zavisno od interesovanja i kreativnosti. S obzirom da su kod nas Unesco klubovi pri obrazovnim ustanovama, neophodno je krenuti od povećanja kvaliteta obrazovanja. Naš delokrug rada se odvija u vannastavnim aktivnostima i potrebno je učenicima pružiti dodatno obrazovanje iz različitih društvenih i naučnih oblasti kao i iz oblasti civilnog društva. To obrazovanje ne bi bilo ex katedra, vec praktično, informativno i pre svega korisno a u skladu sa smernicama UNESCO-a.

Predložićemo samo neke od aktivnosti jer je lista istih takoreći neiscrpna u zavisnosti od kreativnosti mladih a i animatora za UNESCO.

 1. Uključivanje u razne aktivnosti povodom obeležavanja Dana sa liste UNESCA i Ujedinjenih nacija.
 2. Organizovanje prikupljanja pomoći postradalim od poplave, siromašnim, starim i iznemoglim licima.
 3. Pružanje pomoći deci sa ulica kako bi se uključili u školovanje i sklonili sa ulica.
 4. Prikupljanja igračaka za decu bez roditelja i teškim bolesnicima u bolnicama.
 5. Organizovanje priredbi za Domove penzionera i decu bez roditelja.
 6. Uključivanje u rad lokalnih samouprava i traženje finansijske pomoći za pojedine projekte.
 7. Organizovanje književnih večeri i debatnih klubova u školi.
 8. Prelistavanje štampe i razmena mišljenja povodom nekih aktuelnosti, a sve u cilju podizanja opšte kulture.
 9. Organizovanje studijskih putovanja putevima spomenika Unesco-a u zemlji i inostranstvu ( Pariz, Španija – Azurna obala, Italija – Azurna obala, Dvorci Bavarske). Jednodnevna poseta Beogradu a posebno Kalemegdanskoj tvrđavi koja je istorija u malom naše zemlje.
 10. Poseta pozorišnim predstavama, koncertima, promocijama knjiga i sl.
 11. Razgovor o zdravom životu, štetnosti pušenja i upotrebi droge.
 12. Osposobljavanje učenika za korišćenje kompjutera i ukazivanje na moguće štetne posledice istog.
 13. Borba protiv agresivnog ponašanja i rešavanje problema mirnim putem.
 14. Uređenje svoje okoline i zaštita prirodnih dobara.

Sigurno je da ovim nismo iscrpeli sve mogućnosti iz oblasti rada Unesco klubova. Poželjna je svaka kreativnost i angažovanje na realizaciji ideja UNESCO-a koji je sigurno savest sveta i čuvar njegove budućnosti. Naša uloga i uloga koordinatora pri školama je da iniciramo aktivnosti, da ih podržavamo i da pritom ne sputavamo ideje i kreativnost mladih a sve u skladu sa Zakonom o mladima i smernicama Unesco-a.

Molimo Vas da ovaj Program rada unesete u Godišnji program rada škole, kako bi se nesmetano odvijale sve aktivnosti koje su iz oblasti međunarodne saradnje tj. UNESCO-a.

Istovremeno ukazujemo na mogućnost da se ove aktivnosti odvijaju u okviru dodatne nastave, i da nastavnik koji je zadužen za rad sa Unesko klubom, dobije određeno vreme u okviru radne nedelje.


U Beogradu, 25.06.2014.


Predsednica Federacije UNESCO klubova Srbije

Unesko klub Beograd mr Milica Dromnjakovic sr.