Predlog programa rada Unesko klubova za školsku 2013/14

Ovogodišnji program rada započećemo citatom Irine Bukove, Generalne sekretarke Uneska: “Unesko je u mogućnosti da da intelektualni i humanistički odgovor mondializaciji i svetskoj krizi: mi znamo da su, kultura i umetnost, nauka, obrazovanje, komunikacija i znanje prave vrednosti koje čine srž čovečanstva”.

Naš predlog programa rada usmerićemo na smernice Uneska, upućene svetskoj javnosti, sa posebnim osvrtom na obrazovni sistem, kako bismo našim aktivnostima pomogli da se iste i realizuju.

Koje su to smernice ?

 1. Obrazovanje za 21.vek: Podizati kvalitet obrazovanja, učiniti ga dostupnim svima i nastojati da se ono odvija tokom celog života.
 2. Podsticati slobodu govora.
 3. Štititi kulturnu baštinu.
 4. Podržavati kreativnost.
 5. Naučiti kako da se živi u zajednici: kultura mira i tolerancije.
 6. Nauka u službi budućnosti.
 7. Etika kao novi društveni izazov.

Predlažemo da svaki Unesko klub izabere jednu od ovih smernica i da je u toku školske godine realizuje na sebi svojstven način, koristeći kreativnost mladih i uz saradnju animatora za Unesko klubove.

Bilo bi korisno, u cilju bolje saradnje i pružanja pomoći u radu, da nam svi Unesko klubovi dostave oblast za koju su se opredelili.

Pokušaćemo da damo neke od mogućnosti kako da se osmisle pojedine smernice koje smo naveli:

 1. Kvalitet obrazovanja u sadašnjim okolnostima opšte besparice, možemo unaprediti jedino izmenom suštinskog prilaza obrazovanju a to je putem razvijanja logičkog razmišljanja i istraživačkog rada samih učenika. Dosadašnji pristup obrazovanju ex catedra je odavno prevazidjen i neinteresantan za učenike.
 2. Organizovati debatne tribine u cilju izražavanja mišljenja o gorućim problemima mladih u društvu i u školi.
 3. Potrebno je da svako u svojoj sredini zaštiti postojeću kulturnu baštinu a i da ukaže na postojanje nekih novih koje su zanemarene.
 4. Iznalaženje novih aktivnosti Unesko klubova zavisno od interesovanja mladih.
 5. Mladi za mlade, što znači da će oni komunikacijom sa drugima, kroz razne aktivnosti, pokušati bolje da se razumeju i medjusobno tolerišu.
 6. Upoznati mlade sa pravilnim korišćenjem interneta a sve u cilju sticanja novih znanja.Isto tako neophodno je da se istovremeno upoznaju i sa svim opasnostima koje su moguće tokom pretraživanja. Neumereno korišćenje interneta, igranje igrica i sedenje za kompjuterom može negativno da utiče na psihički i fizički razvoj dece. Razgovarati o svemu ovome i sa roditeljima.
 7. Nedostatak etike u svim domenima ljudskog života je postao globalni problem koji nije zaobišao ni našu sredinu. Naročito u vaspitnom procesu mladih treba ukazati na važnost izgovorene reči.

U naš predlog programa rada i dalje uključujemo kao i svake godine:

– Organizovanje studijskih putovanja u cilju upoznavanja evropske kulture i civilizacije, koja su uvršćena u program aktivnosti Evropske federacije Unesko klubova.

- Uspostavljanje kontakata izmedju Unesko klubova u zemlji i van nje.

- Organizacija razmene učenika Srbije i drugih zemalja Evrope.

- Obeležavanje značajnih datuma sa liste Ujedinjenih nacija:

3. Utorak u septembru Svetski dan mira.

24.10. Dan Ujedinjenih nacija.

10.11. Dan nauke u cilju mira i razvoja.

16.11. Internacionalni dan tolerancije.

17.11. Dan prava deteta.

01.12. Svetski dan borbe protiv side.

10.12. Dan ljudskih prava.

07.04. Svetski dan zdravlja.

22.04. Dan planete zemlje.

31.05. Svetski dan bez duvana.

05.06. Svetski dan očuvanja životne sredine.

26.06. Dan borbe protiv droge.

- Plasiranje aktivnosti Unesko klubova putem lokalnih medija i proširivanje istih na gradjansko društvo i lokalne institucije.

– Organizovanje tematskih letnjih kampova srazmerno mogućnostima.

– Umrežavanje Unesko klubova preko facebook-a.

Ove godine obeležavamo i 10 godina od osnivanja prvog Unesko kluba. Danas ih ima 72.

Otvoren je i prvi Unesko klub pri Univerzitetu, upravo ove jeseni.

Predlažemo da se desetogodišnjica postojanja Unesko klubova vidno obeleži u svim Unesko klubovima Srbije, svaki klub prema svojim mogućnostima i idejama.

Pokušali smo da damo odredjene ideje u cilju realizacije pojedinih smernica Uneska a u okviru rada Unesko klubova, što ne znači da i sami Unesko klubovi ne mogu da imaju svoje ideje i predloge sa istim ciljevima.

Molimo Vas da program rada unesete u Godišnji program rada škole, kako bi se nesmetano odvijale sve aktivnosti koje su iz oblasti medjunarodne saradnje tj. Uneska.

Istovremeno ukazujemo na mogućnost da se ove aktivnosti odvijaju u okviru dodatne nastave i da nastavnik koji je zadužen za rad sa Unesko klubom, dobije odredjeno vreme u okviru radne nedelje.

Molimo Vas da nas obavestite ukoliko ima nekih promena u vezi zaduženja nastavnika za rad sa Unesko klubom.


U Beogradu, 21.08.2013.


Predsednica

mr Milica Dromnjakovic,prof.s.r.