Kao i svih ovih 13 god. unazad, slobodni smo da vam i ovog puta predložimo program rada Unesko klubova za šk. 2016/17. god. a u skladu sa smernicama rada Uneska za 2016/17. god.

  1. Na osnovu dosadašnjih izveštaja rada Unesko klubova, primetili smo da skoro svi Unesko klubovi obeležavaju značajne datume sa liste predloga Uneska i Ujedinjenih nacija. U skladu s tim predlažemo da se svi ti datumi obeležavaju na način da se podstiču kreativne sposobnosti učenika, preko različitih performansi, bilo muzičkih, književnih, likovnih ili naučno –  eksperimentalnih,  a po izboru samih učenika.

Na taj način, učenici pokazuju  svoje sposobnosti i istovremeno animiraju gledaoce, da uz zabavu počinju da razmišljaju o  važnosti datuma koji se obeležavaju. Korist je dvostruka. S jedne strane, potstiče se kreativnost mladih, a sa druge strane, usvajaju se znanja iz mnogih oblasti, korisnih za svakodnevni život i egzistenciju ljudskog roda. Proširuje se opšta kultura mladih  i kreativnost što je i cilj Uneska za period 2016/17.

  1. Poseta muzeja i izložbi, kao n.pr.” Susret s Teslom” kao i pozorišnih predstava, koncerata i  promocija novih knjiga.

 

  1. Organizovanje literarnih večeri, muzičkih i sl. kako bi mladi imali priliku da pokažu svoje sposobnosti, animirajući i druge da i oni rade na sebi i usavršavaju svoje sposobnosti.

 

  1. Organizovanje okruglih stolova kako bi učenici mogli da raspravljaju i razmenjuju mišljenja o životnim temama koje ih interesuju. Razgovor bi se vodio o kulturi, etici, lepom ponašanju, komuniciranju bez nasilja i toleranciji. Ni druge teme nisu isključene. Važna je razmena mišljenja.

 

  1. Uloga kulture kao glavne snage u trajnom i održivom razvoju društva na principima:

a)Zaštita kulturnih dobara, dijalog unutar zemlje kao i između različitih zemalja.

b)Sprečavanje uvoza i izvoza kao i bilo kakvog transfera kulturnih dobara i upoznavanje sa istim, kako do toga ne bi došlo.

c)Inicirati mlade da se zainteresuju u pogledu zaštite i čuvanja nacionalnih dobara i da pokreću inicijative iz tog domena, na nivou lokalnih vlasti. Domaća i Svetska baština treba da budu u rukama mladih.

 

  1. Organizovanje studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu u cilju upoznavanja kulturnih raznolikosti Evrope i naše zemlje  a u skladu sa prethodno navedenim smernicama Uneska.Ova putovanja organizuju se pod pokroviteljstvom Evropske Federacije Unesko klubova, asocijacija i centara.
  1. Saradnja sa drugim Unesko klubovima u svetu i u našoj zemlji.
  2. Otvaranje novih Unesko klubova.

Ovim predlogom programa rada za šk. 2016/17. god. pokušali smo da damo kratak uvod u samu materiju sadržaja rada. Realizacija  iste zavisiće od ideja koordinatora za Unesko i same škole kao i učenika koji će učestvovati u toj aktivnosti.

Napominjemo da je neophodno da se program rada Unesko kluba škole unese u godišnji plan rada škole pod stavkom međunarodne saradnje.

Unapred vam se zahvaljujemo na realizaciji ovog programa rada  i želimo puno uspeha u radu  u narednoj školskoj godini.

 

U Beogradu 11.07.2016.

                                Predsednik

mr Milica Dromnjaković,prof.