Godisnji Izveštaj o radu 2020/21

IZVEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

Prethodna školska godina protekla je u vrlo teškim i specifičnim uslovima rada, a sve zbog pandemije covida 19 i promenjenih uslova rada u školama. Poznato je da se nastava većinom odvijala online i da nisu bili mogući direktni kontakti izmedju članova UNESCO klubova pri školama, što se vidno odrazilo i na realizaciju predloženog programa rada za tu školsku godinu.

Uglavnom aktivne su bile ZOOM konferencije o kojima smo obaveštavali Klubove za UNESCO. Poznato nam je da se dosta Klubova za UNESCO priključilo ZOOM konferenciji Nacionalnih komisija u kojima je bilo reči o novoj organizaciji Nacionalnih komisija u pogledu rada i koordinacije sa Klubovima za UNESCO.

S obzirom da projekat o prikupljanju nematerijalne kulturne baštine nije priveden kraju iz gore navedenih razloga, Gimnazija iz Bačke Palanke nastavila je sa tim aktivnostima i snimili su CD “Velikog Bačkog kola” u izvodjenju CTKU”Kosta Abraševic” iz Bačke Palanke. U istoj gimnaziji je obeleženo 75 godina postojanja UNESKA- izrada prezentacije od strane učenika I njeno emitovanje na video bimu u holu škole. Zahvaljujemo prof. Ilinki Ilić na ovim aktivnostima.

OŠ”Dositej Obradovic” iz Farkaždina bila je neverovatno uspešna u svim aktivnostima. Postujući sve preporuke o zaštiti od Covida 19, realizovli su mnogo aktivnosti. Ako se uzme u obzir da je to relativno mala škola sa smanjenim brojem učenika, ovo je stvarno veliki uspeh i za svaku pohvalu. Navešćemo sve aktivnosti ove škole redom : Kviz o Nikoli Tesli, jedan učenik, jedna saksija cveća, hranimo se zdravo, Dan istraživača, štetnost pušenja, branje i sušenje aromatičnog bilja, druženje sa pesnikom, sportski susreti, zdrav život u prirodi- šetnja pored Tamiša.

U sklopu projekta nematerijalne kulturne baštine, škola “Dositej Obradovic” je dokumentovala zaboravljene zanate, predstavila” Moje selo” uz dokumentaciju i organizovala je concert “Igrom i pesmom kroz Srbiju

Zahvaljujemo se pedagogu škole na iscrpnom izveštaju i dokumentaciji na 18 strana.

Izveštaju o radu ostalih Klubova za UNESCO pri školama nisu pristigli do danasnjeg datuma. Ukoliko pristignu naknadno, priključićemo ih ovom izveštaju.

Predsednik Federacije UNESKO klubova Srbije
klub UNESKO Beograd
mr Milica Dromnjaković, prof.

U Beogradu 15.08.2021.god.