Godisnji Izveštaj o radu 2017/18

IZVEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

Kao i svake godine, Federacija UNESKO klubova Srbije – UNESKO klub Beograd upoznaje članove kao i širu javnost o rezultatima rada klubova u toku šk. 2017/18.god. a na osnovu prispelih izveštaja svakog kluba pojedinačno i opšteg uvida o radu.

Na osnovu predloženog programa rada za proteklu šk. god. odvijale su se uglavnom sve aktivnosti UNESKO klubova, kao što je bilo i onih koje su klubovi samoinicijativno osmislili i realizovali, a sve u skladu sa smernicama UNESKA.

Slobodni smo da konstatujemo da je veliki broj klubova vrlo nadahnuto i odgovorno angažovao mlade u realizaciji programa rada, uz nesebično angažovanje koordinatora za Unesko klubove kao i Uprave škola.

Nakon detaljne analize prispelih izveštaja UNESKO klubova o aktivnostima tokom protekle školske godine, možemo u sažetom obliku da izdvojimo sledeće zajedničke aktivnosti:

  • Obeležavanje značajnih datuma UNESKA i Ujedinjenih Nacija.
  • Poseta muzeja, pozorišnih predstava, koncerata, izložbi, predavanja, sajma knjiga i festivala.
  • Upoznavanje svog kraja i svoje zemlje sa osvrtom na materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe.
  • Upoznavanje drugih kultura i civilizacija preko studijskih putovanja po Evropi i upoznavanja spomenika kulture pod zaštitom UNESKA.
  • Organizovanje predavanja i diskusije iz različitih oblasti kao što su oblast kulture, nauke, tolerancije, zaštite životne sredine.
  • Promocija humanih vrednosti.
  • Značaj fizičke aktivnosti i pravilne ishrane.
  • Uređivanje FB stranice .
  • Negovanje ćirilice i lepog pisanja.

Pristigao je veliki broj detaljnih pojedinačnih izveštaja koordinatora za Unesko klubove, tako da ćemo pokušati da izdvojimo značajnije aktivnosti za pojedine Unesko klubove.

Šesta beogradska gimnazija bila je domaćin Regionalnog susreta gimnazija iz bivše SFRJ na temu” Muzika za novi početak”, kojom prilikom je obeležen prigodnom izložbom i Dan zaštite ozonskog omotača. U cilju upoznavanja sa kulturnom baštinom svoje zemlje kao i zemalja srednje Evrope, organizovane su sledeće aktivnosti: ” Beograd sa reka”, obilazak Dvorskog kompleksa u Beogradu, Resavska pećina, manastir Manasija. Organizovano je studijsko putovanje Budimpešta, Bratislava, Beč sa obilaskom spomenika pod zaštitom UNESKA, u cilju upoznavanja sa drugim kulturama i civilizacijama. Učestvovali su u međunarodnoj akciji ”Geografski diktant” koja ima za cilj upoznavanje ruske kulture i civilizacije. Učestvovali su i na Drugoj konferenciji o vršnjačkom nasilju u Domu omladine Beograd. Učenik Dimitrije Petrović je bio delegiran od strane škole da učestvuje u radu Letnjeg univerziteta u Bukureštu na temu Svetska kulturna baština uz podršku Evropske federacije UNESKO klubova i Federacije UNESKO klubova Srbije.

Koordinator prof. Jasna Perić

OŠ ” Vuk Karadžić” Zrenjanin posvetila je posebnu pažnju kulturnom obrazovanju mladih i organizovala je posete sledećim izložbama i muzejima: ”Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji” u Galeriji SANU, muzej Vuka i Dositeja, “Rađanje gore” u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu, predstavljena je izložba ” Kaliope Austrija, žene u društvu, kulturi i nauci” u Gradskoj biblioteci Zrenjanin, izložba u Narodnom muzeju Zrenjanin ”Dakle, Vi ste taj Uroš Predić”. Imali su više manifestacija iz oblasti sporta kao što su: ” Zrenjaninski polumaraton”, “Mali Mesijeov maraton” u Botošu, takmičenje na veslačkim ergometrima, planinarski pohod Sopotnica – kanjon Uvca 2018.god. međunarodna rekreativna manifestacija “Zogarija – Loptarija 2018.” Između ostalih aktivnosti, poklonili su i veliku pažnju humanitarnim aktivnostima. Učestvovali su u akciji borbe protiv raka dece u okviru Dana dece obolele od raka a u organizaciji Nacionalnog udruženja roditelja, podržali su akciju ”Testiraj se na HIV, jer je važno da znaš”,” Inkluzivne igre bez granica 2018.”, posvećena je i posebna pažnja lutkarskom pozorištu.

Koordinator prof. Jelena Srdanović

Gimnazija Vrnjačka Banja usmerila je svoje aktivnosti na humane vrednosti društva, razvijanju svesti o važnosti tolerancije, borbe protiv nasilja i svih vrsta diskriminacija, podršci deci sa posebnim potrebama, promociji humanih vrednosti u školi i van škole, brigu o deci, starima i ugroženima. Učestvovali su i u humanitarnoj akciji NURDORA u borbi protiv raka dece i prevenciji. U pogledu negovanja maternjeg jezika i upotrebe ćirilice kao i opšte jezičke kulture, organizovan je javni čas u Gradskoj biblioteci u Vrnjačkoj Banji na temu Medijska (ne)pismenost kojem su prisustvovali , pored učenika i roditelji i građani. Obeležen je Dan maternjeg jezika i organizovana je debata o upotrebi ćirilice. U okviru obeležavanja Dana planete zemlje, izveden je prigodan program o očuvanju životne sredine. U cilju upoznavanja drugih kultura i civilizacija, škola se pridružila studijskom putovanju: Putevima spomenika kulture pod zaštitom UNESKA – Strazbur, Pariz, Rems, Beč.

Koordinator prof. Svetlana Magdelinić

OŠ ”Dositej Obradović” Farkaždin je posvetila pažnju uređenju školskog dvorišta u cilju ukazivanja na značaj zaštite životne sredine. Svaki učenik je doneo po jednu sadnicu cveća i prikupljali su aromatična bilja i učili kako se beru i čuvaju. U cilju negovanja nematerijalne kulturne baštine, obeležili su Dan zdrave hrane prezentovanjem tradicionalnih jela svog kraja i ukazali na zaboravljene zanate. Realizovana je radionica ”U zdravom telu, zdrav duh” kao i sportski susreti učenika. Organizovana je šetnja pored Tamiša kako bi se govorilo o važnosti boravka u prirodi u svakom godišnjem dobu. Organizovano je druženje sa pesnikom i izložba najlepših sastava učenika.

Koordinator prof. Vesna Kirćanski

Gimnazija Ivanjica je posebnu i sveobuhvatnu pažnju posvetila obeležavanju značajnih datuma UNESKA i Ujedinjenih Nacija i kroz obeležavanje ovih datuma realizovala vaspitno-obrazovne ciljeve iz različitih oblasti društva i planete Zemlje. Promovisali su nauku, kreativno pisanje i negovanje muzičkog obrazovanja. Učestvovali su u studijskim putovanjima Strazbur, Pariz, Rems, Beč – Putevima spomenika pod zaštitom UNESKA i posetili Budimpeštu sa svim njenim znamenitostima i vezom sa srpskim narodom. Posvetili su pažnju i negovanju lepog pisanja uz mentorstvo Enesa Halilovića.

Koordinator dr Duško Parezanović

Zemunska gimnazija je u skladu sa godišnjim planom rada Unesko klubova Srbije i ličnim željama članova kluba, posvetila pažnju svetskoj i domaćoj kulturnoj baštini, upoznavanju spomenika pod zaštitom UNESKA. Bilo je reči o Miroslavljevom jevanđelju i o ulozi Nikole Tesle kao nezaobilaznom nematerijalnom kulturnom nasleđu. U cilju što bolje pripreme studijskog putovanja za Pariz uz obilazak Strazbura, Remsa i Beča, vršene su pripreme učesnika. Razmatrane su civilizacijske razlike u običajima Francuza, Nemaca i Rusa. Organizovan je karneval ”U susret proleću” prilikom kojeg je prikazano kako se u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Americi, Rusiji pa i u Japanu kao i kod nas u Srbiji organizuju poklade i karnevali i kako se narodi pripremaju za dolazak proleća. Obeležen je i Dan Frankofonije. U aprilu je realizovano studijsko putovanje u Francusku. Cilj ovog putovanja je obilazak spomenika pod zaštitom UNESKA u Strazburu, gde su obišli i Evropski parlament i Savet Evrope, pored spomenika u starom gradu, zatim je sledio obilazak Pariza, Remsa i Beča. Pored spomenika kulture, učesnici su se upoznali i sa kulturom i običajima, hranom i ostalim raznolikostima ovih zemalja. Takođe su razvijali drugarstvo i prijateljstvo sa ostalim učesnicima.

Koordinator prof. Jelena Međedović

OŠ ”Vojislav Voka Savić” Lazarevac Osnovni cilj kluba je razvijanje svesti kod učenika o poštovanju pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda, bez obzira na rasu, pol i religiju. Učenici su upoznati sa idejama UNESKA koje se odnose na obrazovanje, kulturu i nauku kao i sa spomenicima kulture pod zaštitom UNESKA. Učesnici su u realizaciji studijskog putovanja za Francusku i Beč i spomenicima kulture koje će obići. U okviru obeležavanja Frankofonije ukazano je na kulturne i civilizacijske raznolikosti ali i sličnosti. Posebno je posvećena pažnja zaštiti životne sredine i planete Zemlje i značaju čuvanja pijaće vode i njenom racionalnom trošenju.

Koordinator prof. Tatjana Ćirić

Osma beogradska gimnazija je svoj rad Unesko kluba usmerila na razvijanje interesovanja mladih za čitanje knjiga u okviru posete Sajma knjiga. Organizovali su i okrugli sto na temu ”Vaspitanje dece nekad i sad” u Zavodu za vaspitanje dece i omladine. Gledali su operu Karmen u Narodnom pozorištu u Beogradu i osmislili predstavu Lepa Protina kći po tekstu pesme Đorđa Balaševića. Pored ovih posebnih aktivnosti, radili su na informisanju učenika o značaju zaštite i očuvanja kulturnih dobara kao i o samoj suštini brige UNESKA za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu u sklopu pripreme studijskog putovanja u Francusku i Austriju.

Koordinatori prof. Vesna Grubor i Slađana Ostojić

OŠ ”Desanka Maksimović” Gornji Milanovac je početkom školske godine otpočela svoje aktivnosti otvaranjem Dečije nedelje i razgovorima o pravima deteta. Posebnim programom učenika obeležili su Dan UN. Učenici su u nošnjama država koje su predstavljali i pesmama na njihovom jeziku pokušali da približe kulturu tih zemalja. Doživljaj je upotpunjen spremanjem nacionalnih jela. Organizovane su i tribine kao što je to bila tribina pod sloganom ”Sve je moguće” povodom Dana tolerancije zatim tribina na temu promovisanja socijalne inkluzije i prihvatanja različitosti u saradnji sa Crvenim krstom Gornjeg Milanovca i Kulturnim centrom. Gosti tribine bili su paraolimpijski šampioni koji su ostavili snažnu poruku na sve posetioce. Organizovali su i posete kulturno-istorijskim spomenicima Srbije i dolazak glumice Vesne Stanković koja je izvela dramu »Milunka Savić».

Koordinator prof. Vesna Acović

UTŠ Vrnjačka Banja je uskladila svoje aktivnosti Unesko kluba u vezi sa sadržajem rada same škole. Održani su javni časovi gastronomije u cilju prezentacije raznolikosti pripremanja hrane zemalja Evropske unije. Organizovana je i gastronomska izložba »Goût de France» i obeleženi su Dani Frankofonije. Posvećena je i posebna pažnja deci koja su ometena u razvoju kao i poeziji. Ukazivanjem na kulturne raznolikosti preko gastronomije, učenici su počeli i pripremu za Studijsko putovanje za Mađarsku i Austriju sa posetom Budimpešte i Beča. Studijsko putovanje je organizovano u cilju upoznavanja drugih kultura i običaja kao i spomenika kulture pod zaštitom UNESKA. Obeleženo je 200 godina od izdavanja Vukovog Prvog srpskog rečnika u Gradskoj biblioteci. Federacija UNESKO klubova Srbije je delegirala dva delegata iz ove škole prof. Jovanović Ritu i prof. Bežanović Sonju da prisustvuju Vanrednom kongresu Evropske federacije UNESKO klubova, asocijacija i centara od 28.juna do 01.jula 2018.god. u Rumuniji.

Koordinatori prof. Snežana Stevanović i Danijela Vasović

UTŠ Beograd UNESKO klub “Jug Bogdan” je ove godine imao vrlo lepe aktivnosti u odnosu na aktivnosti u ranijim godinama, što je za svaku pohvalu. Oni su posebnu pažnju posvetili spomenicima kulture naše zemlje kao i onih u Evropi pod zaštitom UNESKA. Obilazak Golubačke tvrđave, poseta muzeju praistorijskog lokaliteta, Smederevske tvrđave, uz osvrt na istorijski značaj i pad pod tursku vlast, Doma Jevrema Grujića – izložba slika Paje Jovanovića, Novog Sada i crkve Imena Marijinog i Saborne crkve u okviru učenja o verskoj toleranciji. U Valjevu su posetili Muzej grada Valjeva, Muslimanski konak, spomenike posečenim knezovima, Alekse Nenadovića, Ilije Birčanina, Živojina Mišića i Stevana Filipovića kao i spomenik Desanke Maksimović. U Nišu su obišli Memorijalni kompleks ”12. Februar”- logor iz Drugog svetskog rata, Ćele kulu, Narodni muzej i Nišku tvrđavu. Posetili su i Aušvic – muzej holokausta i rudnik soli “Velička” koji je na listi Svetske kulturne baštine. Imaju vrlo lepo uređenu FB stranicu.

Koordinatori prof. Jelena Bjeković i Svetlana Paunović uz izuzetnu podršku učenika IV/1 i IV/3 ove škole

Gimnazija “20.oktobar” Bačka Palanka je kao i svake godine posebnu pažnju posvetila upoznavanju drugih kultura i običaja. Pisani su radovi na temu Zaštićeni verski objekti od strane UNESKA kod nas i u svetu. Svi radovi su predstavljeni učenicima ove škole i onima koji su bili zainteresovani. Bio je to obiman i kvalitetan rad učenika a i koordinatora. Odabrali su studijsko putovanje Bolonja, Rim, Tivoli, Areco. Nakon putovanja, učenici su predstavili zidni pano sa svim najznačajnijim spomenicima koje su upoznali i fotografisali. Pisani su i radovi u vezi ovog putovanja sa utiscima koje su poneli sa sobom i onim što su videli i naučili.

Koordinator prof. Ilinka Ilić


Ovim predstavljanjem pojedinih Klubova za Unesko, nismo uspeli da predstavimo rad i ostalih Unesko klubova, u nedostatku konkretnih informacija, što ne znači da nisu imali određene aktivnosti kao n.pr. XII beogradska gimnazija koja je uzela učešće u studijskom putovanju za Rim, OŠ »Vasa Pelagić» koja je učestvovala u studijskom putovanju za Francusku i Austriju kao i VII beogradska gimnazija, OŠ » Vladislav Ribnikar », OŠ »Siniša Nikolajević » Beograd, Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš i Gimnazija Smederevo.

Postoje i drugi Unesko klubovi koji imaju mnogo lepih aktivnosti, ali mi nemamo naviku da sve ono što radimo pribeležimo i pokažemo javnosti, što je inače običaj i obaveza u svetu.

U pogledu sadržaja aktivnosti same Federacije Unesko klubova Srbije, možemo slobodno reći da je veliki deo vremena i veliki trud uložen u pokušaju da obezbedimo sredstva za realizaciju sledećih tema iz oblasti kulture i obrazovanja: „Nematerijalno kulturno nasleđe kao sastavni deo edukacije mladih“ koje je upućeno Ministarstvu kulture i informisanja Srbije i „Ćirilica i mladi“ koje je upućeno Sekretarijatu za kulturu grada Beograda. Sredstva koja su tražena bila su vrlo skromna ali ovi projekti nisu naišli na razumevanje o potrebi istih i na materijalnu podršku.

Vršene su pripreme za Vanredni kongres Evropske federacije Unesko klubova, Asocijacija i Centara na temu „Evropsko kulturno nasleđe, poziv na dijalog i saradnju“. Vršen je odabir delegata i izabrana su dva delegata iz Srbije, iz UTŠ Vrnjačka Banja, da prisustvuju ovom Kongresu. Zastupali su nas prof. Jovanović Rita i prof. Bežanović Sonja.

Pružili smo podršku u organizovanju Letnjeg Univerziteta na temu „Kultura mira i obrazovanja za održivi razvoj“ u organizaciji Katedre za Unesko u oblasti kulture, prava čoveka i obrazovanja za održivi razvoj „Dimitri Cantemir“ u Bukureštu. Rad Letnjeg Univerziteta je podržala Nacionalna komisija za Unesko Rumunije i Evropska federacija Unesko klubova, Asocijacija i Centara. Letnji Univerzitet se odnosio na časove, radionice, panele i okrugle stolove na teme: Kultura mira i nenasilno ponašanje, Svetska kulturna baština i obrazovanje za održivi razvoj. Izabrana su dva učenika za ovaj Letnji Univerzitet i to : Mina Milović iz Gimnazije Ivanjica i Dimitrije Petrović iz VI beogradske gimnazije.

Na poziv organizatora redovnog zasedanja Svetskog i Evropskog Izvršnog odbora Gospodina Ioannis Maronitisa, Predsednik i zamenik Predsednika Federacije Unesko klubova Srbije prisustvovali su u radu Izvršnog odbora Evropske federacije UNESKO klubova u mestu Halkida u Grčkoj u vremenu od 08-11.juna 2018 god. G-din Ioannis Maronitis je Predsednik UNESKO kluba Pireus & islands i član Izvršnog odbora Svetske Federacije UNESKO klubova, Asocijacija i Centara.

Radili smo na osmišljavanju studijskih putovanja u saradnji sa Klubovima za Unesko Srbije i na realizaciji istih. Ova putovanja se organizuju pod pokroviteljstvom Evropske federacije UNESKO klubova, Asocijacija i Centara.

Pored ovih aktivnosti, održavali smo kontakte sa ostalim Federacijama UNESKO klubova u Evropi u cilju usklađivanja aktivnosti i poboljšanja saradnje. Na poziv Federacije UNESKO klubova Bugarske uključili smo se u projekat negovanja nematerijalne kulturne baštine.

Redovno aktivno učestvujemo u radu Izvršnog odbora Evropske Federacije Unesko klubova, uključujući i Severnu Ameriku. Bili smo prisutni i u Yekaterinburgu u Rusiji na zasedanju Izvršnog odbora EFUCA aprila 2017.god.

Na kraju ovog našeg izveštaja želim da se zahvalim svim učesnicima u radu UNESKO klubova Srbije, koji su na dobrovoljnoj osnovi a iziskuju veliki napor i požrtvovanje.


Predsednik Federacije UNESKO klubova Srbije
klub UNESKO Beograd
mr Milica Dromnjaković, prof.

U Beogradu, 29.08.2018.god.