Godisnji Izveštaj o radu 2016/17

IZVEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

Na osnovu prispelih pojedinačnih izveštaja od strane Unesko klubova kao i prikupljenih informacija, pokušaćemo da damo kratak prikaz aktivnosti u toku šk. god. 2016/17. uz napomenu da uvek postoji mogućnost da neku aktivnost propustimo, ukoliko o njoj nismo dobili nikakvu informaciju.

Najpre skrećemo pažnju na zajedničke aktivnosti Unesko klubova, potom na posebne i pojedinačne aktivnosti pojedinih Unesko klubova i najzad na aktivnosti Federacije Unesko klubova Srbije – Unesko klub Beograd.

Na osnovu predloženog plana rada za proteklu šk.god. i interesovanja klubova, primetan je rad na podizanju opšte kulture mladih, organizovanjem niza kulturnih aktivnosti kao što su:

  • Posete muzejima sa posebnom pažnjom na Muzej Nikole Tesle.
  • Prisustvovanje pozorišnim i operskim predstavama.
  • Organizovanje javnih časova iz oblasti kulture, istorije umetnosti, muzejskog nasleđa.
  • Upoznavanje spomenika kulture pod zaštitom UNESKA u zemlji i inostranstvu.
  • Poseta Sajmu knjiga.
  • Organizovanje pesničkih večeri i predavanja sa osvrtom na rusku i francusku kulturu.
  • Obeležavanje Dana Frankofonije.
  • Organizovanje raznih kulturnih manifestacija kao što su: Noć istraživača, pesnička štafeta i dr.

Većina Unesko klubova je obeležavala značajne datume sa liste Ujedinjenih Nacija i Uneska. Bili su to Dan tolerancije, ekologije, muzike, Dan maternjeg jezika, poezije, Dan deteta, Dan borbe protiv side, Dan zdravlja , Dan planete zemlje, Dan zaštite životne sredine, Dan porodice , Dan hrane, Dan ljudskih prava, Dan sećanja na holokaust, Dan vode.

Važno je da napomenemo da je obeležavanje značajnih datuma bilo vrlo inventivno i maštovito kroz različite aktivnosti kao n.pr. Gimnazija Vrnjačka Banja je Dan muzike i ekologije obeležila u saradnji sa nevladinom organizacijom Nurdor i lokalnim udruženjima za pomoć deci sa posebnim potrebama a sav prihod sa priredbe upućen je ovoj deci. Osma beogradska gimnazija je organizovala Dan Porodice u Prihvatilištu za decu u Beogradu, 0Š « Vuk Karadžić « Zrenjanin je obeležila Svetsku nedelju svemira organizovanjem likovno-literarnog konkursa » Svemirski brod iz moje mašte » kao i predavanja, Ugostiteljsko-turistička škola iz Vrnjačke Banje je Dan poezije obeležila organizovanjem pesničke večeri i recitalom sa decom ometenom u razvoju.

Izrađivani su isto tako razni prigodni panoi , organizovane su diskusije i predavanja.


Važno je napomenuti da su Unesko klubovi organizovali razne humanitarne aktivnosti o kojima je već bilo reči.

OŠ »Vuk Karadžić » Zrenjanin je organizovala sledeće humanitarne aktivnosti : « Magnet za ljubav » (sakupljanje novčanih sredstava za kupovinu magnetne rezonance, inkubatora i aparata za prevremeno rođene bebe, « Moje malo, nekom je mnogo »( sakupljanje dobrovoljnog priloga za pomoć ugroženim učenicima), « U potrazi za vilom » (održana je pozorišna predstava a prikupljena sredstva su donirana vrtiću « Vila ».

Ugostiteljsko- turistička škola Vrnjačka Banja organizovala je humanitarnu predstavu »Drug drugu » u cilju prikupljanja sredstava za ugrožene učenike i recital » Desankina poezija među nama » za decu ometenu u razvoju.

Gimnazija u Ivanjici je poklonila Centru za lica ometena u razvoju televizor, zidni držač za televizor i blender. Učenici su se družili i pasirali sokove od voća i povrća.

Osma beogradska gimnazija je ostvarila uspešnu saradnju u vidu pomoći Prihvatilištu za nezbrinutu decu.

Gimnazija Ivanjica je uspešno organizovala više predavanja u saradnji sa lokalnom kancelarijom za mlade opštine Ivanjica i finansijskom podrškom Ministarstva omladine i sporta na temu ljudskih prava i borbe protiv nasilja nad ženama kao i očuvanja Parka prirode Golija i rezervata Golija – Studenica.

OŠ » Vojislav Voka Savić je isto tako poklonila pažnju očuvanju prirodnih resursa i posetila Park prirode Ribnica- okolina Mionice.

Unesko klub Ugostiteljsko –turističke škole iz Beograda je posetio neolitsko nalazište Vinča i uspešno postavila FB stranicu na kojoj su prikazane sve aktivnosti kao što je učinila i Gimnazija Vrnjačka Banja.

Važno je da napomenemo i značajno angažovanje Unesko kluba Osnovne i srednje škole sa Domom učenika »Petro Kuzmjak » iz Ruskog Krstura u organizovanju Susreta Unesko klubova Srbije a u cilju upoznavanja kulture i običaja rusinske nacionalne zajednice. Susret je održan od 24.03. – 26.03.2017.god. Zahvaljujemo se Direktorki Heleni Pašo Pavlović i Ljubici Njaradi na uspešnoj organizaciji susreta.

XII beogradska gimnazija je istakla u hodniku škole na vidnom mestu pano na temu aktivnosti Unesko kluba. Glavna tema ovog kluba je promocija kulturnih vrednosti u vidu obilaska znamenitosti kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Predlažemo da i ostali Unesko klubovi postave panoe sa svojim aktivnostima na vidnom mestu u školi, kako bi njihove aktivnosti bile vidljivije za sve.

Federacija Unesko klubova Srbije – Unesko klub Beograd je organizovala, za vreme školskih raspusta, studijska putovanja za članove Unesko klubova Srbije, koja su na dobrovoljnoj osnovi.

Cilj ovih putovanja je upoznavanje sa spomenicima kulture Evrope koji su pod zaštitom Uneska kao i sa različitim kulturama i civilizacijma. Pre polaska na put, obavljaju se pripreme u vezi onoga što će se videti i posetiti. Mladi se upoznaju sa zemljama čije će spomenike kulture obići, sa njihovom civilizacijom i običajima kao i svakodnevnom životu. Na taj način približavaju se kulture i nacije i razvija osećaj za multikulturalnost uz osvrt na sopstvenu kulturu.

Pritom ne može da se zanemari i međusobno druženje učenika iz različitih sredina i škola iz cele Srbije.

U protekloj šk. god. studijskim putovanjima su se priključile : XII,VII,VIII i VI beogradska gimnazija, Gimnazija Bačka Palanka, UTŠ Vrnjačka Banja. Destinacije su bile : Španija, severna Italija ,južna Francuska.

Ova putovanja odvijaju se pod patronažom Evropske Federacije Unesko klubova, Asocijacija i Centara, a na osnovu programa rada Unesko klubova.

U organizaciji Federacije Unesko klubova Srbije – Unesko klub Beograd, održano je zasedanje Upravnog odbora Evropske Federacije Unesko klubova, Asocijacija i Centara u prostorijama hotela Palace u Beogradu, dana 18.09.2016.god. Prisustvovali su svi članovi Upravnog odbora iz Rumunije, Rusije, Grčke, Italije, Belorusije, Španije, Portugalije, Kipra i Srbije.

Istom prilikom održana je i Generalna skupština Unesko klubova Srbije, kojom prilikom je izvršen izbor Predsednika, Zamenika predsednika i članova Upravnog odbora. Izmenjen je i dopunjen Statut. Skupštini je prisustvovala većina predstavnika Unesko klubova Srbije. Upoznali su se sa članovima Upravnog odbora Evropske Federacije i razmenjene su informacije o aktivnostima Unesko klubova i o mogućnostima saradnje.

16.11.2016.god.uspostavljen je kontakt sa Centrom za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Etnografskom muzeju u Beogradu i dogovoreno je da se održe predavanja iz ove oblasti kako bi se Unesko klubovi upoznali šta je to nematerijalna kulturna baština.

Od 24-25.11.2016. god. odazvali smo se pozivu da prisustvujemo Internacionalnoj konferenciji o nematerijalnom kulturnom nasleđu u Sofiji. Tom prilikom podneli smo referat pod naslovom » Uloga naroda Balkana u sakupljanju, proučavanju, prezentaciji i promociji nematerijalnog kulturnog nasleđa u odnosu na Unesko klubove ».

Prisustvovali smo Generalnoj konferenciji Evropske Federacije Unesko klubova, Asocijacija i Centara u Minsku od 11-13. nov.2016. kojom prilikom je Predsednica Unesko klubova Srbije izabrana po drugi put u Upravni odbor te organizacije.

Od 25-27. aprila bili smo na zasedanju Upravnog odbora EFUCA u Yekaterinburgu.

Na poziv Ministarstva omladine i sporta Srbije, tri člana Upravnog odbora Federacije Unesko klubova Srbije prisustvovalo je 21.02.2017. Nacionalnoj konferenciji o ciljevima održivog razvoja pod nazivom » Gde su mladi u agendi do 2030. god ».

Federacija Unesko klubova Italije i Unesko klub iz Marsale na Siciliji pozvali su nas da pošaljemo delegaciju iz Ugostiteljsko-turističke škole, koja bi prezentacijom jednog jela učestvovala u nadmetanju spremanja mediteranske hrane, uz odgovarajuću muziku iz tog kraja kao i vina.

Kandidatura je već obavljena. Manifestacija kulinarstva održaće se novembra 2017.

08.06.2017.god održan je Regionalni sastanak u Gimnaziji Vrnjačka Banja, kom su prisustvovali i Ugostiteljsko- turistička škola Vrnjačka Banja kao i Gimnazija Ivanjica. Prisustvovali su Direktori škola, Koordinatori za Unesko, Predsednica i Zamenik Federacije Unesko klubova Srbije – Unesko klub Beograd. Predmet sastanka je bio razgovor o smernicama rada Unesko klubova u narednoj školskoj godini i pokretanju procedure za kandidaturu Zapadne Srbije da postane Regija Uneska. Dat je predlog da se u ovu aktivnost uključe gradovi : Ivanjica, Vrnjačka Banja, Arilje i Sjenica. Svim Predsednicima opština navedenih gradova, upućeno je cirkularno pismo sa pozivom da se uključe u ovu aktivnost i da pokušamo da ostvarimo prvu Regiju Uneska u Srbiji, imajući u vidu kulturni značaj ovog regiona.

Na kraju, zahvaljujemo svim učesnicima u realizaciji navedenih aktivnosti, sa željom da istim žarom nastavimo i dalje da radimo u cilju obrazovanja i vaspitanja mladih a na naše zadovoljstvo.


Predsednik Federacije UNESKO klubova Srbije
klub UNESKO Beograd
mr Milica Dromnjaković, prof.

U Beogradu, 25.08.2017. god.