Godisnji Izveštaj o radu 2014/15

IZVEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2014/2015 GODINU

Na osnovu prispelih izveštaja o radu pojedinih Unesco klubova Srbije i postojeće evidencije Federacije Unesco klubova Srbije, pokušaćemo da navedemo aktivnosti koje su realizovane tokom ove šk.god. bez pretenzije da smo uspeli sve da ih navedemo.

I pored prekida nastave, usled štrajka prosvetnih radnika, mnogi Unesko klubovi su realizovali niz aktivnosti iz Predloga programa rada Federacije Unesco klubova Srbije i kreirali nove aktivnosti iz oblasti rada Unesca.

Na samom početku podvukla bih rad pojedinih Unesco klubova na razvoju kritičke svesti mladih, tolerancije, razmeni mišljenja i sučeljavanja različitih stavova na određenu temu a u okviru debate. Debate su organizovane na temu iz oblasti informacionih tehnologija, digitalnog nasilja, zaštite privatnosti. Navešćemo i pojedine teme o kojima su vođene diskusije kao npr. Privatni ili državni fakultet, Zabranimo abortus, Eutanazija -čin humanosti ili ubistvo, Seksualno obrazovanje treba uvesti u srednje škole, Tolerancija – gde su njene granice, Vaspitač je vaspitač a ne drug i dr.

Ovim aktivnostima naročito su bile posvećene Gimnazija Vrnjačka Banja i Dom učenika Srednje železničke škole Beograd kao i OŠ”Desanka Maksimović” iz Gornjeg Milanovca. U Evropsku školu debate primljeni su učenici Doma srednje železničke škole Mina Jovanić i Filip Jeftić i postigli su vidne rezultate. Učestvovali su takođe u debatama srednjoškolaca Srbije u Raški i Nišu. Susreli su se i mladi volonteri Crvenog krsta Gornji Milanovac sa učenicima OŠ” Desanka Maksimović” a na tribini Promocija humanih vrednosti.

Obeleženi su takođe i značajni datumi iz repertoara UN, kao što su: Dan maternjeg jezika sa posebnim osvrtom na negovanje ćirilice, Dan borbe protiv side i bolesti zavisnosti, Dan tolerancije, Dan Ujedinjenih nacija, Dan prava deteta,Dan nauke,Dan ljudskih prava i dr. Značajni datumi su obeleženi, ili putem tribina vezanih za značajne datume, ili izradom materijala na zadatu temu i njihovim postavljanjem na video-bim, u holu škole. Povodom obeležavanja Dana nauke, XII beogradska ginazija je pozvala predavače iz Instituta Vinča. Unesco klub OŠ”Desanka Maksimović” je obeležio stogodišnjicu Prvog svetskog rata na vrlo interesantan način, povezujući tradicionalno prijateljstvo srpskog i francuskog naroda.

Velika pažnja Unesco klubova je posvećena upoznavanju sa kulturnom baštinom Srbije i Evrope. Posebnu pažnju ovoj tematici posvećuje VI beogradska gimnazija i Unesco klub Filološke gimnazije koja je organizovala obeležavanje Dana kulturne baštine u vremenu od 26.09.-30.09.2014.god.

Gimnazija u Kruševcu je obeležavala 150 god od osnivanja.

Organizovana su studijska putovanja u zemlji i inostranstvu uz određeni obrazovni programom a u cilju upoznavanja kulturnih znamenitosti pod zaštitom Uneska kao i civilizacije i kulture našeg naroda i naroda Evrope. Učenici iz unutrašnjosti Srbije su posetili Beograd i njegove znamenitosti kao i učenici iz Beograda. Unesco klub VI beogradske gimnazije je pristupio izradi edukativnog materijala za objekte kulturne baštine grada Beograda: Kosančićev venac, Saborna crkva, Kafana ?, Konak kneginje Ljubice i zdanje Narodne banke Srbije. U istoj školi, priređena je i izložba fotografija ” Beograd s mog prozora” koja je bila emitovana na studiju B, Beograde dobar dan 24.11.2015.

Unesco klubovi su prisustvovali i predstavi “ Na kafi kod kneginje Ljubice” u konaku kneginje Ljubice.

VIII beogradska gimnazija je posvetila pažnju vaspitanju mladih da steknu naviku da posećuju pozorišne predstave, tako što su organizovano odlazili u pozorište. Pored toga organizovali su prikupljanje neophodnih stvari za Dnevni boravak za nezbrinutu decu što je za svaku pohvalu. Na taj način mladi se animiraju za volonterski rad koji je preko potreban našem društvu u kojem mnogi očekuju neku pomoć ili pažnju.

Istovremeno sa ostalim aktivnostima, vršene su i intenzivne pripreme za studijska putovanja po Evropi i to izradom edukativnog materijala i prezentovanjem istih. Na taj način, članovi Unesco klubova su unapred pripremljeni i upoznati sa spomenicima kulture gradova i zemalja koje obilaze. Na kraju svakog studijskog putovanja pišu se izveštaji o utiscima i sređuju materijali i fotografije u cilju izrade veb portala.

Prednost studijskih putovanja, pored vaspitno- obrazovnog cilja, je i to što više Unesco klubova putuje zajedno, uspostavlja se komunikacija i razmena iskustava iz oblasti rada Uneska.

Sedam Unesco klubova je bilo uključeno u studijska putovanja za Pariz i Rim.

Na predlog Federacije Unesco klubova Srbije, počev od 2012. god pojedine škole prezentuju rad Unesco klubova na fb, ili na posebnom sajtu ili u sklopu sajta škole Uglavnom njihov rad je vidljiv, bilo preko medija ili interneta što je za svaku pohvalu.

Na zahtev Evropske Federacije Unesco klubova poslali smo jedan polugodišnji izveštaj o radu, da bi ga postavili na svoj sajt. U to vreme imali smo polugodišnji izveštaj Unesco kluba OŠ” Desanka Maksimović”kojeg smo prosledili nakon prevoda na engleski jezik. U časopisu Azure u izdanju Evropske Federacije Unesco klubova, izašao je članak o studijskim putovanjima sa fotografijom iz Rima.

Napominjemo da se sva studijska putovanja odvijaju pod pokroviteljstvom Evropske Federacije Unesco klubova, Centara i Asocijacija.

U pogledu Federacije Unesco klubova Srbije, intenzivno se radilo na uspostavljanju kontakata, kako u inostranstvu, tako i u zemlji. Evidentirani smo u Ministarstvu za omladinu i sport kao i u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Posetili smo i našu Misiju pri Unescu i porazgovarali o mogućoj saradnji i povezivanju sa Misijama zemalja Zapadnog Balkana u cilju otvaranja novih Unesco klubova i njihovog povezivanja u mrežu evropskih klubova pri Evropskoj federaciji Unesco klubova. Posetili smo i OŠ “Dositej Obradović” u Farkaždinu i kontaktirali sa Unesco klubovima u zemlji. Radimo istovremeno i na otvaranju novih Unesco klubova.

Pored toga, aktivno smo učestvovali u radu Evropske Federacije Unesco klubova kao i Svetske organizacije Unesco klubova. Prisustvovali smo Kongresu Evropske federacije Unesco klubova u Torinu od 12.-13.09.2014.god sa tematikom” Globalna etika i jednake šanse oba pola; Doprinos žena u razvoju Evrope i Mediterana”. Tom prilikom imali smo ekspoze na ovu temu, koji je privukao veliku pažnju svih učesnika. Prisustvovali smo isto tako Internacionalnom skupu u Portugaliji, Porto od 10.-14.06.2015. Tema je bila ” Kulturno nasleđe, raznolikost i tradicija” kojom prilikom je upriličena naša prezentacija” Kulturno nasleđe,raznolikost i tradicija u odnosu na aktivnosti Unesco klubova” Poslednja aktivnost Federacije Unesco klubova Srbije je upravo bila ovog leta kada smo prisustvovali IX kongresu Svetske Federacije Unesco klubova, Asocijacija i Centara u Pekingu od 21.-25.07.2015. a povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja prvog Unesco kluba.

Uspostavljeni su kontakti sa Unesco klubom iz Udina i dogovorena je saradnja.

Sigurno je da ovim izveštajem nismo u mogućnosti da navedemo sve aktivnosti Unesko klubova kao i Federacije Unesco klubova Srbije, ali se nadamo da smo uspeli da informisemo javnost o osnovnom sadržaju rada, kako bi se stekao opšti utisak.

Na kraju, zahvaljujemo se svim Unesco klubovima koji su vidno uzeli učešće u radu na realizaciji predloženog programa rada od strane Federacije Unesco klubova Srbije, kao i na inventivnosti u osmišljavanju novih aktivnosti.


Predsednik Federacije UNESKO klubova Srbije
klub UNESKO Beograd
mr Milica Dromnjaković, prof.

U Beogradu, 29.09.2014. god.