Godisnji Izveštaj o radu 2010/11

IZVEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2010/2011 GODINU

Na osnovu prispelih izveštaja o radu Unesko klubova i zapažanja Federacije Unesko klubova, možemo konstatovati da su, uprkos dugotrajnom štrajku prosvetnih radnika, mnoge aktivnosti iz programa rada za školsku 2010/11. realizovane.

U svim aktivnostima zastupljene su osnovne ideje UNESKA kao što su: poštovanje i borba za prava čoveka, zaštita životne sredine, interkulturalni dijalog, borba za toleranciju i mir, negovanje maternjeg jezika, obeležavanje značajnih datuma, zaštita i očuvanje kulturne baštine, upoznavanje sa raznolikostima flore i faune i borba za očuvanje iste, upoznavanje evropske civilizacije i sedišta Uneska u Parizu. Prilikom posete Uneska, naši učenici su bili upoznati sa funkcionisanjem Uneska i sa samom zgradom kao i sa svim onim što je bilo interesantno da se vidi, jer je enterijer zgrade svojevrsna izložba vrednih eksponata. Pored glavnog organizatora poseta, Unesko klubove iz Srbije su primili i visoki zvaničnici Uneska: Dr Zorica Tomić, naš Ambasador pri Unesku, G-đa Sonia Zerroualy ispred Uneska, zadužena za saradnju sa Unesko klubovima i G-din Bruno Granozio ispred Francuske Federacije Unesko klubova. Organizovana su studijska putovanja za Francusku, Italiju i Španiju. Aktivnosti iz navedenih oblasti su tako koncipirane da omogućavaju sticanje određenih znanja u cilju celovitog razvoja ličnosti mladih i njihovog usmeravanja ka pravim životnim vrednostima.

Ove školske godine je naročito posvećena pažnja Danu maternjeg jezika 21. februar. U cilju obeležavanja istog, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije u saradnji sa Federacijom Unesko klubova Srbije je organizovalo literarni konkurs na temu: „Moj maternji jezik“, sa posebnim osvrtom na jezike nacionalnih manjina u Srbiji kao i na negovanje ćiriličnog pisma. U ovu aktivnost bile su uključene sledeće skole: Gimnazija „Uroš Predić“ Pančevo, OŠ „Đorđe Natošević“ Novi Sad, Dom učenika Srednje železničke škole iz Beograda. I pored toga što je, u vreme organizovanja ovog konkursa, na snazi bio štrajk prosvetnih radnika, konkurs je bio obavljen i radove je pisalo oko 55 učenika ukupno. Komisija u sastavu po jedan nastavnik maternjeg jezika i koordinator Unesko kluba je obavila pregled radova i odabrala tri prvoplasirana sastava. Sastavi su pisani ćirilicom i na jezicima nacionalnih manjina u cilju negovanja pismenosti na maternjem jeziku. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava je oformljeni žiri odabrao najbolje radove za nagradu. Nagrađeni su sledeći učenici:

  • Prvo mesto –Vanja Madov – bugarski jezik, učenica Doma učenika Srednje železničke škole.
  • Drugo mesto – Simona Brđan – rumunski jezik, učenica Gimnazije „Uroš Predić“ Pančevo.
  • Treće mesto – Teodora Belić – slovački jezik, učenica OŠ „Đorđe Natošević“ Novi Sad.

Završna svečanost dodele nagrada je održana u Palati Srbije u Beogradu uz prisustvo mnogih kulturnih radnika kao i zvanica Unesko klubova i Federacije Unesko klubova.

Navešćemo neke od interesantnih aktivnosti pojedinih Unesko klubova, a na osnovu dostavljenih izveštaja o radu:

VI beogradska gimnazija je posvetila posebnu pažnju upoznavanju kulturne baštine naše zemlje kao i zemalja Evropske unije. Organizovali su studijsko putovanje u Italiju, južnu Francusku i Španiju u saradnji sa Federacijom Unesko klubova. Isto tako su posetili Beli i Kraljevski dvor i Đavolju varoš. Vrlo uspešno su obeleženi pojedini značajni datumi kao što su: 17.09. Nedelja svetske kulturne baštine – osvrt na Vinču, 01.12. Dan borbe protiv side u saradnji sa omladinom JAZAS-a i Crvenim krstom Zvezdara, 21.02. Obeležavanje Dana maternjeg jezika, 18.03. Dan borbe protiv rasne diskriminacije. Prisustvovali su i završnoj svečanosti u Palati Srbije povodom Dana maternjeg jezika.

Unesko klub „Jug Bogdan“ iz Ugostiteljsko-turističke škole su pored obeležavanja značajnih datuma organizovali tribinu pod nazivom „Jevreji u Beogradu“. Posebno su negovali jedinstvo u različitosti.

OŠ „Đorđe Natošević“ je poklonila posebnu pažnju idejnom vaspitanju mladih kao što su to sledeće oblasti: Zaštita i unapređenje životne sredine, obrazovanje u cilju zdravog života, odbrana prava čoveka i uvažavanje suprotnog mišljenja, sprečavanje nasilja, odbrana slobode mišljenja, negovanje maternjeg jezika i dr.

OŠ „Dositej Obradović“ Kruševac: Posvećena je pažnja romskoj deci i podeljen im je školski pribor, učešće u kvizu „Klikni bezbedno“ i osvajanje prvog mesta. Obeležen je Dan Ujedinjenih nacija prigodnim predavanjem i izložbom likovnih radova. Organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi kojom prilikom je priređena izložba literarnih radova na temu „Krv život znači“. 31. maja učenici su ispred škole organizovali performans tako što su na praznim kutijama cigareta ispisivali parole o štetnosti duvana i delili ih građanima. Bilo je i drugih aktivnosti koje nismo u mogućnosti sve da nabrojimo u ovom izveštaju.

Dom učenika Srednje železničke škole neguje razvijanje govornih sposobnosti preko debatnih klubova. 03.12.2010. održana je debata na temu: „Pravo fetusa na život je važnije od prava žene na izbor“. Ovoj debati prisustvovala je i XII beogradska gimnazija. Dan maternjeg jezika je obeležen u saradnji sa Federacijom Unesko klubova i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

XII beogradska gimnazija je održala pozorišnu predstavu „Kralj žaba i princ“ u Domu za nezbrinutu decu „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Beograda. Organizovali su performans ispred škole na Dan borbe protiv pušenja tako što su prolaznicima delili jabuke i banane, umesto cigareta. Obeležili su i Dan borbe protiv HIV-a putem upoznavanja učenika sa tom bolešću i kako se ona sprečava. Prisustvovali su debati održanoj u Domu učenika Srednje železničke škole kao i završnoj svečanosti dodele nagrada u Palati Srbije. Dan maternjeg jezika je obeležen na vrlo interesantan način. Učenici su uključeni u manifestaciju Dani ćirilice koja se tradicionalno održava u Bavaništu kraj Pančeva. Jedna učenica je pohvaljena. Bilo bi poželjno da se naredne godine uključe u tu manifestaciju i ostali Unesko klubovi.

VII beogradska gimnazija je kontinuirano obeležavala značajne datume: Dan UN, Dan mladih, Dan ljudskih prava, Dan borbe protiv HIV-a. Značajno je napomenuti da su se sve aktivnosti odvijale uz saradnju prof. likovnog vaspitanjaVlade Dukovskog.

Održana je tribina „Problemi zavisnosti od digitalnih tehnologija“. Predavač je bio đakon Oliver Subotić.

Obeležen je i Dan maternjeg jezika kojom prilikom je pročitana poruka Generalnog sekretara Uneska G-đe Irine Bukove. U vreme Noći muzeja, prisustvovali su performansima Filozofskog fakulteta. Bili su uključeni i u studijska putovanja.

Gimnazija „Uroš Predić“ iz Pančeva je organizovala konkurs na temu „Moj maternji jezik“ o kojem je već bilo reči.

Gimnazija u Vrnjačkoj Banji se uglavnom usredsredila na rad debatnih klubova. Pored toga obeležili su Dan tolerancije izradama panoa i organizovanjem radionica o toleranciji. Održano je predavanje sa temom nenasilna komunikacija. Na Dan maternjeg jezika održana je rasprava na temu „Ćirilica za i protiv“. U saradnji sa đačkim parlamentom organizovana je radionica o pravima mladih ali i o obavezama i odgovornostima. Organizovana je debata na temu bolesti zavisnosti.

Federacija Unesko klubova u saradnji sa Gimnazijom iz Vrnjačke Banje, konkretno sa prof. Svetlanom Magdelinić, je koncipirala projekat letnjeg kampa u Vrnjačkoj Banji na temu ljudskih prava a povodom jačanja borbe za ljudska prava. Predviđeno je da učesnici u ovom kampu budu mladi iz bivše Jugoslavije i iz naše zemlje. Letnji kamp bi se sastojao iz nastave o pravima čoveka, istraživačkog dela na istu temu, završne debate i posete našim kulturno-istorijskim spomenicima. Projekat je iziskivao veliko vreme i trud, da bi ispunio sve zahteve budućih finansijera sa kojima smo uspostavili početne kontakte. Ostaje nam da ga naredne godine i realizujemo.

U studijska putovanja Strazbur, Rems, Pariz uključile su se sledeće škole: Zemunska gimnazija, OŠ „Desanka Maksimović“ Gornji Milanovac, VII beogradska gimnazija, OŠ „Vladislav Ribnikar“, OŠ „Vasa Pelagić“ Kotež, OŠ „Dositej Obradović“ Beograd. U studijska putovanja za Španiju preko Venecije, Nice i južne Francuske do Barselone i Ljoret de Mara uključile su se: XII beogradska gimnazija i VI beogradska gimnazija.

Ostvarena je saradnja sa Federacijom Unesko klubova Rumunije i dogovorena je razmena učenika u sledećoj šk. god. i to između Bukurešta i Beograda. Isto tako uspostavljen je kontakt sa Unesko klubom iz Sofije i dogovorena je razmena učenika.

Kao članovi Evropske federacije Unesko klubova od 2008. prisustvovali smo od 09. do 11. juna na kongresu u Ženevi sa tematikom: Prava čoveka i kulturna raznolikost. Tom prilikom razmenjena su iskustva Unesko klubova Evrope i date su smernice za dalji rad. Detaljan izveštaj o ovome očekujemo, i nakon prevoda, prosledićemo ga svim Unesko klubovima u Srbiji.

Pozvani smo da prisustvujemo i Svetskom kongresu Unesko klubova koji se održava u Hanoju krajem avgusta, ali zbog nemogućnosti da platimo putne troškove, prinuđeni smo da otkažemo naše prisustvo. Istom prilikom se obeležava i 30 godina pokreta za Unesko – Unesko klubova. Prvi Unesko klub je osnovan 1947. god. u Japanu. 1981. god.osnovana je Svetska federacija Unesko klubova u koju smo primljeni kao punopravni članovi 2004. god.

Na kraju, zadovoljstvo nam je da navedemo nove Unesko klubove a to su: Gimnazija iz Vrnjačke Banje, XII beogradska gimnazija i VII beogradska gimnazija iz Mirijeva. Kandidati za Unesko klub su OŠ „Desanka Maksimović“ iz Gornjeg Milanovca i OŠ „Vasa Pelagić“ iz Koteža.

Izvinjavamo se svim Unesko klubovima čije aktivnosti nismo pomenuli zbog nedostatka izveštaja. Sigurni smo da su i oni imali niz aktivnosti i ukoliko nam pruže informaciju o istom, naknadno ćemo ih uneti u godišnji izveštaj.

Zahvaljujemo se svima na uloženom trudu.


Predsednik Federacije UNESKO klubova Srbije
klub UNESKO Beograd
mr Milica Dromnjaković, prof.

U Beogradu 30.06.2011.god.