Retrospektiva

Od otvaranja Unesco kluba Beograd od strane Nacionalne komisije za UNESCO Srbije 2004 aktivnosti klubova za Unesco Srbije odvijaju se vrlo uspesno, uprkos materijalnih poteskoca. Poznato je da Federacija Unesco klubova Srbije- Unesco klub Beograd koristi prostorije i sredstva za rad agencije Ars travel u Lominoj 41, bez cije finansijske i organizacione pomoci Federacija Unesco klubova Srbije-Unesco klub Beograd ne bi mogao da opstane, niti da realizuje brojne aktivnosti kao neprofitna organizacija.

Funkcionisemo na isti nacin kao i mnogi klubovi za Unesco u svetu. Sve se zasniva na volonterskom radu u kojem su ukljucene i citave porodice. Pokazan je veliki entuzijazam klubova u radu na promovisanju ideja Uneska, koje su usmerene na pravicno i plemenito dugorocno organizovanje sveta, za opste dobro i mir u svetu.

Posebno isticemo savestan i odgovoran rad ucenika, clanova klubova za UNESCO, koordinatora pri skolama, kao i podrsku samih direktora. Na tome smo vrlo zahvalni i ocekujemo i dalju uspesnu saradnju na promovisanju dugorocnog programa rada UNESCO.

Uz finansijsku podrsku Uneska, odrzan je dvodnevni seminar u Beogradu za animatore:

 • Prijem u clanstvo Svetske federacije klubova za UNESCO 2005.
 • Otvaranje Unesco kluba Beograd od strane Nacionalne komisije za UNESCO Srbije 2004
 • Od strane Rumunske Nacionalne komisije za Unesco i Alumnus kluba za Unesco Bukurest, dodeljen nam je Passeport for global ethics 2014. god .za zasluge na sirenju globalne etike.
 • Ucesce u radu vanrednog kongresa Evropske Federacije Unesco klubova u Torinu 2014.god. sa tematikom” Globalna etika I jednaka sansa oba pola”. Doprinos zena u razvoju Evrope i Mediterana”. Podnet je ekspoze na tu temu.
 • Ucesce u radu Internacionalne konferencije na temu » Globalna etika i odrzivi razvoj i mediji » u Njujorku od 07-12.03.2014.god.
 • Ucesce u radu IX kongresa Svetske federacije UNESCO klubova u Pekingu od 21-25.jula 2015.god.
 • Ucesce u Internacionalnom skupu i radu Izvrsnog odbora u Portou 2015.god. Tema je bila « Kulturno nasledje, raznolikost i tradicija ». « Podnet je ekspoze » Kulturno nasledje, raznolikost i tradicija u odnosu na aktivnosti Unesco klubova ».
 • Ucesce u radu zasedanja Generalnih konferencija Uneska od 2013. god. do 2019.
 • Odrzavani su redovni kontakti sa zvanicnicima Uneska kao i sa Delegacijom Srbije pri Unesku.
 • Organizacija zasedanja Izvrsnog odbora Evropske Federacije Unesco klubova,Centara I Asocijacija u Beogradu 2016.god. Prisustvovali su clanovi Izvrsnog odbora Evropske federacije iz Rumunije, Spanije Italije, Belorusije, Ruske federacije, Bugarske, Grcke I Kipra.
 • Odrzano je zasedanja Redovne skupstine Federacije Unesco klubova Srbije- Unesco klub Beograd,2016.god.
 • Urucena su nam priznanja za uspesnu saradnju od strane Belarusian Association of Unesco Clubs i The Club for Unesco Piraeus and Islands honors, Grèce. 2016.
 • Na poziv Francuske federacije UNESCO klubova,prisustvovali smo obelezavanju godisnjice Univerzalne deklaracije o pravima coveka i 60 godina postojanja Francuske federacije .Manifestacija je odrzana u Parizu 2016. god.
 • Prisustvovali smo sastanku Izvrsnog odbora Evropske Federacije UNESCO klubova na Siciliji od 10-13 marta 2016. god.
 • Osnovna i srednja skola sa Domom ucenika”Petro Kuzmjak” iz Ruskog Krstura organizovala je susret Unesco klubova Srbije od 24.-26.03.2017.god.u cilju medjusobnog upoznavanja klubova i predstavljanja Rusinske nacionalne zajednice.
 • Predstavnik Gimnazije Vrnjacka Banja prof.Oliver Miljkovic prisustvovao je Internacionalnoj konferenciji ”Mladi I muzeji” od 06.-09.07.2017.god. u Golesti u Rumuniji u organizaciji Unesco kluba Alumnis iz Bukuresta a na predlog Unesco kluba Beograd.
 • Ucenik VI beogradske gimnazije Dimitrije Petrovic i ucenica Gimnazije iz Ivanjice ucestvovali su u radu Univerziteta u Bukurestu od 09-11.08.2018. Teme su bile: Svetska kulturna bastina I kultura mira i nenasilno ponasanje. Ovaj boravak je omogucila Federacija Unesko klubova Srbije i Evropska federacija Unesco klubova.
 • Delegati Federacije Unesco klubova Srbije iz UTS Vrnjacka Banja, Jovanovic Rita i Bezanovic Sonja, ucestvovali su u radu Vanrednog kongresa Evropske federacije Unesco klubova od 28.06.- 01.07.2018. Tema je bila » Kulturno nasledje Evrope- poziv na dijalog i saradnju ».
 • Podneti su projekti za finansiranje Ministarstvu kulture i informisanje Srbije i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda : » Nematerijalno kulturno nasledje kao sastavni deo edukacije mladih » i » Cirilica i mladi ». Projekti nisu odobreni za finansiranje.
 • Na poziv Kluba za UNESCO Grcke, Pireus&Islands, prisustvovali smo, u svojstvu clana Izvrsnog odbora Evropske federacije Unesco klubova,zasedanju Svetskog i Evropskog izvrsnog odbora u mestu Halkida u Grckoj od 09-11.06.2018.god.
 • Bili smo prisutnii u Yekatrinburgu na zasedanju Izvrsnog odbora Evropske federacije Unesco klubova aprila 2017.
 • U vremenu od 04.-06. aprila 2019. profesorke iz Gimnazije Vrnjacka Banja, Svetlana Magdelinic i Branislava Popovic, prisustvovale su Konferenciji u Bukurestu na temu Kreativnost i inovacija mladih u pogledu odrzivog razvoja. Organizator je bila Katedra za UNESCO univerziteta Dimitrie Cantemir iz Bukuresta.
 • Prisustvovali smo i Izvrsnom odboru Evropske federacije Unesco klubova u Minsku od 26.- 28. maja 2019.god.
 • Redovno popunjavamo upitnik Evropske federacije Unesco klubova koji se odnose na rad Federacije Unesco klubova Srbije- Unesco klub Beograd.
 • U zavrsnoj fazi je projekat » Nematerijalna kulturna bastina moga kraja » uz ucesce 5 pridruzenih Klubova za Unesco.
 • Pojedini klubovi za Unesco ostvarili su znacajnu saradnju sa UNICEF om, Crvenim Krstom, Misijom OEBS a. Ucestvovali su u manifestaciji »sportske igre mladih » 2018. U Splitu.
 • U vreme pandemije Covid 19, realizovan je projekat Vukov internet tv koji je imao za cilj da osposobi mlade za ucenje na daljinu.
 • Obelezen je Medjunarodni dan rada preko Gugl radionice.
 • Organizovana su i Gugl putovanja.
 • Prisustvovali smo vanrednoj Generalnoj skupstini Evropske Federacije UNESCO klubovai asocijacija 15 nov.2020 . (zoom konferencija)
 • Bili smo ucesnici na Zuum konferenciji Foruma Partage et cooperation- FFUC. 31.01.2021. na kojem su prezentovane poteskoce u radu Klubova za UNESCO u aktuelnoj situaciji.
 • Ne zaboravimo i kontinuirano obelezavanje znacajnih datuma UNESKA kao i posete Uneska u Parizu, za vreme izvodjenja srtudijskih putovanja ucenika.
 • Klubovi za UNESCO Srbije prisustvovali su zoom konferenciji Nacionalnih komisija za Saradnju sa UNESKOM 06.04.2021.god od 13H do 14 I 30h na temu nove organizacije Klubova za UNESCO.
 • Na Dan mira 21.09.2021. god. obelezeno je 75 godina postojanja UNESKA. Ucestvovali smo na online Forumu Azija-Evropa od 29.do 30. oktobra 2021.god.kojom prilikom smo podneli referat na temu Studijska putovanja mladih i odrzivi razvoj.
 • 16.10.2021.god.odrzan je Forum na temu”Jednakost polova”.Ucestvovali su Gimnazija iz Karlovaca I UTS Vrnjacka Banja.
 • OS ”Vuk Karadzic” iz Zrenjanina ucestvovala je na Medjunarodnom festivalu decijeg pozorista “Metamorphosis” u organizaciji Kluba za UNESCO “SOVUSHKA”.
 • Realizovana su dva studijska putovanja Klubova za UNESCO: BudimpestaiI Pariz 2022.god. U toku je projekat je projekat “Stari zanati »
 • 24.06. 2022.god. je odrzan Forum Partage et cooperation na temu predstavljanja dobre prakse u radu Klubova za UNESCO. Mi smo izneli nasa iskustva u pogledu organizovanja studijskih putovanja i ukazali na znacaj istih za emancipaciju devojaka u Africi.