Međunarodna saradnja

1. Ucešće na Generalnim konferencijama UNESCO u Parizu od 2013-2019

2. Kongresi Svetske Federacije UNESCO klubova

2005 Pariz: Prijem u članstvo Svetske federacije klubova za UNESCO http://wfuca.org

2005 Pariz: Kongres Svetske federacije UNESCO klubova

2007 Atina: Svetski kongres Unesco klubova

2011 Ženeva: Prvi medjukongres svetske federacije Unesko klubova. Ekspoze na temu “Prava čoveka i kulturna raznolikost”

2015 Peking: IX Kongres Svetske Federacije UNESCO klubova

3. Kongresi evropske federacije UNESCO klubova

2008 Pariz: Kongres Evropske Federacije UNESCO klubova. Ekspoze na temu » Unapređenje rada UNESCO klubova ».

2008 Punopravno članstvo Evropske Federacije UNESCO klubova

2012 Bukurešt: Generalna izborna skupština EFUCA

2014 Torino:Vanredni kongres EFUCA na temu "Globalna etika i jednakost za oba pola". Ekspoze na temu “Doprinos žena u razvoju Evrope i Mediterana”

2016 Minsk: Generalna izborna skupština EFUCA

2018 Bukurešt: Vanredni kongres EFUCA: Ekspoze delegata Srpske Federacije UNESCO klubova iz UTS Vrnjacka Banja, Jovanović Rite i Bežanović Sonje, na temu “Kulturno nasleđe Evrope – poziv na dijalog i saradnju

2020 Vanredna generalna skupština Evropske Federacije Klubova i Asocijacija za UNESCO on line

4.Internacionalni skupovi izvrsnog odbora Evropske Federacije UNESCO Klubova

2012 Bukurešt: Izbor mr Milice Dromnjaković za člana Izvršnog odbora Evropske Federacije UNESCO Klubova

2013 Temišvar: Učešće u radu izvršnog odbora Evropske federacije UNESCO klubova: Ekspoze na temu "Saradnja udruženja građana i privatnog sektora"

2015 Porto: Internacionalni skup Izvršnog odbora Evropske federacije UNESCO Klubova/ Ekspoze na temu "Kulturno nasleđe, raznolikost i tradicija u aktivnostima Unesco klubova"

2016 Beograd: Organizacija zasedanja Izvršnog odbora EFUCA: Učešće delegacija iz Rumunije, Španije, Italije, Belorusije, Ruske federacije, Bugarske, Grčke i Kipra

2016 Sicilija: Sastanak Izvršnog odbora Evropske federacije

2017 Yekatrinburg, : Zasedanje Izvršnog odbora Evropske federacije

2018 Evia, Grčka: Zasedanje Izvršnog odbora Evropske Federacije UNESCO klubova

5.Forumi

2013 Peking: Evropski forum na temu "Globalna etika i obrazovanje"

2018 Bukurest: Međunarodni Forum Univerziteta na teme "Svetska kulturna baština i Kultura mira" i "Nenasilno ponašanje" sa učešćem učenika Gimnazije iz Ivanjice i VI beogradske gimnazije. Ekspoze Dimitrija Petrovića

2021 Forum "Partage et cooperation” zoom konferencija na temu poteškoća u radu klubova za UNESCO tokom pandemije

2021 Forum Azija-Evropa : Referat na temu "Studijska putovanja mladih i održivi razvoj" » on line

2022 Forum "Partage et cooperation" na temu dobre prakse u radu sa klubovima. Espoze na temu znacaja studijskih putovanja za emancipaciju devojaka u Africi.

6.Internacionalne konferencije

2013 "Globalna etika i obrazovanje", Internacionalni simpozijum u Bukureštu

2015 Njujork: Internacionalna konferencija: "Globalna etika, održivi razvoj i mediji"

2016 Sofia: Međunarodna konferencija na temu "Balkan i nematerijalna kulturna baština"

2019 Bukurešt: Katedra za Unesco Univerziteta Dimitrie Cantemir : Konferencija na temu "Kreativnost i inovacija mladih u pogledu održivog razvoja" uz učešće profesora gimnazije Vrnjačka Banja, Svetlane Magdelinić i Branislave Popović.

2021 Zoom konferencija nacionalnih komisija za saradnju sa Uneskom na temu nove organizacije klubova za UNESCO. Učesće pridruženih klubova

7.Međunarodni susreti

2006 Evropski susret mladih, Atina.
Europian youth meeting 2006

2006 Firenca: Susret sa Unesco klubom Firenca – Studijsko putovanje

2008 Porto: Festival tradicionalnih igara u saradnji sa Klubom za Unesco Portugalije (učešće III beogradske gimnazije)

2012 Temišvar: Sastanak sa Savezom Srba u Rumuniji u cilju saradnje sa Srpskom gimnazijom

2016 Pariz: Proslava 60 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 60 godina Francuske Federacije UNESCO klubova

2017 Golesti: Rumunija:Internacionalna konferencija “Mladi i muzeji” Saradnja UNESCO kluba Alumnis iz Bukurešta i UNESCO kluba Beograd: Predstavnik prof Oliver Miljković, Gimnazija Vrnjačka Banja

2018 Split: Sportske igre mladih

2021 Međunarodni festival dečijeg pozorišta u Yekatrinburgu – Rusija, u organizaciji kluba za UNESCO “Sovushka”. Učešće online OS “Vuk Karadžić” iz Zrenjanina